Wprowadzenie

Lepszy i szybszy podgląd*

Różnica, którą daje Voluson™ bazuje na poświęceniu się zagadnieniom związanym ze zdrowiem kobiety – współpracujemy z naszymi klientami, aby dobrze zrozumieć wymagania nieustannie zmieniającego się środowiska medycznego. Dzięki współpracy z naszymi klientami mamy ciągły kontakt z najnowszymi trendami w diagnostyce medycznej oraz leczeniu i możemy tworzyć rozwiązania, które umożliwiają maksymalnie podniesienie efektywności i wydajności obrazowania.

System Voluson E10 powstał z myślą o naszych klientach.


Voluson E10 to jak dotychczas nasz najbardziej zaawansowany system ultrasonograficzny. Dzięki możliwościom Radiance System Architecture można:

 • Osiągnąć niezwykłą jakość obrazu umożliwiająca precyzyjnie odpowiadać na pytania, dzięki czytelności, prędkości i elastyczności.
 • Wyświetlać bardziej szczegółowe i czytelne obrazy w krótszym czasie przy użyciu technologii elektronicznej sondy matrycowej 4D zapewniającej bardzo wysokie prędkości odświeżania obrazu, elastyczne formaty obrazowania oraz doskonałą rozdzielczość.
 • Podnieść wydajność i dokładność badania dzięki narzędziom do automatyzacji aparatu Voluson
 • Bezpiecznie łączyć i udostępniać wyniki badań pacjentom i współpracownikom
 • Uprościć przetwarzanie danych badania, od ustalania harmonogramu wizyt pacjenta do raportów z badań, za pomocą połączenia Voluson - ViewPoint™, dzięki czemu można skupić się na pacjencie

System Voluson E10 zapewnia dedykowane rozwiązania, które pomagają sprawnie zmierzyć się z największymi wyzwaniami diagnostycznymi.
* W porównaniu z Voluson Expert Series BT13

Nowa era wydajności obrazowania


Radiance System Architecture systemu Voluson E10, dzięki zaawansowanemu formowaniu wiązki i wydajnemu przetwarzaniu, wyznacza nowy standard w zakresie wydajności obrazowania, zapewniając:

WYRAŹNIEJSZY OBRAZ
4x Ultrasound Pathways zapewniające spektakularne obrazy 2D i 3D/4D o zwiększonej penetracji.

WIĘKSZĄ SZYBKOŚĆ
10x prędkość przesyłu danych, zapewniająca większką liczbę klatek na sekundę oraz wyższą rozdzielczość.

WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ
4x moc przetwarzania w przypadku zaawansowanych aplikacji i sprawny przepływ pracy.

W rezultacie użytkownik może uzyskać nadzwyczajną pewność w zakresie zdolności:

 • Obrazowania w ramach szerokiej gamy złożonych zabiegów u kobiet
 • Oceny stanu zdrowia płodu od najwcześniejszych faz rozwoju
 • Zwiększenia skuteczności przepływu pracy i wyższej wydajności
 • Uzyskania wysokiego poziomu wiarygodności obrazowania, wymaganego w ramach praktyki diagnostycznej

 

 

Radiance System Architecture systemu Voluson E10 zapewnia rzetelną jakość obrazu, której można spodziewać się od GE Healthcare. Od doskonałych obrazów 2D do nowych technologii obrazowania 3D/4D – można w pełni polegać na dokładności obrazu.

Odwiedź naszą galerię obrazów Voluson E10:

Obrazy kliniczne Voluson E10

Więcej szczegółów, większa wyrazistość w krótszym czasie. Nowe technologie obrazowania systemu Voluson E10 oferują najlepszą jakość obrazu, jaką kiedykolwiek oferowały rozwiązania Voluson.

 

 

Technologia e4D

Po prostu nadzwyczajne elektroniczne 4D


Radiance System Architecture systemu Voluson E10, wraz z pierwszą dostępną na świecie w pełni elektroniczną, matrycową sondą konweksową 4D, eM6C, zapewnia wysokie prędkości obrazowania objetościowego, elastyczne formaty obrazowania oraz doskonałą rozdzielczość w ramach rutynowych badań OB, jak również złożonych badań echa serca płodu.

 • Dwupłaszczyznowe obrazowanie zapewnia jednoczesne wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości obrazów o dużej częstości odświeżania w dwóch prostopadłych płaszczyznach
 • VCI-A (obrazowanie wolumetryczne z kontrastem) – doskonała rozdzielczość kontrastowa poprzez obrazowanie grubowarstwowe w skali szarości oraz przy kolorowych obrazach dopplerowskich
 • eSTIC (przestrzenno-czasowa korelacja obrazu) – rozszerza badania pracy serca płodu, skracając czas aż o 75% czas pozyskiwania w stosunku do tradycyjnej metody STIC
 • e4D SnapShot – optymalizuje czas badania poprzez naciśnięcie jednego przycisku w trybie 4D, umożliwiające uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu objętościowego 3D lub pakietu danych eSTIC

Ultrasonografia objętościowa

Twoja wizja – nowe perspektywy


Więcej szczegółów, większa wyrazistość w krótszym czasie... Nowe technologie renderowania systemu Voluson E10 oferują najlepszą jakość obrazu, jaką kiedykolwiek oferowały rozwiązania Voluson.

HDlive

Pakiet technologii HDlive systemu Voluson E10 zapewnia bezprecedensowy realizm anatomiczny dzięki zaawansowanym technikom podświetlania i zacieniania skóry, ułatwiając uzyskanie unikatowej perspektywy, która zapewnia wyniki odznaczające się wyższym poziomem pewności diagnostycznej.

 • HDlive Silhouette – dynamiczne stosowanie przezroczystości w renderowanych strukturach w celu uzyskania bardziej kompleksowego widoku anatomii ze struktury stałej powierzchni w celu odwzorowania wewnętrznej anatomii
 • HDlive Studio – oświetlenie anatomii płodu z użyciem nawet do trzech niezależnych źródeł światła o zmiennej intensywności, umożliwiając skupienie się na najdrobniejszych strukturach
 • HDlive Flow – wyraźne wyświetlanie struktury naczyń krwionośnych w większym wymiarze – od małych naczyń krwionośnych do dużych arterii
 • HDlive Flow Silhouette – wizualizacja naczyń krwionośnych z powierzchni lub przezroczysty widok zapewniający lepszy wgląd w anatomię naczyń krwionośnych i struktur znajdujących się w pobliżu

V-SRI
Wyższa jakość 3D/4D w badaniach wielopłaszczyznowych oraz wyższy poziom wygładzania renderowanych obrazów poprzez redukcję szumów.

Zaawansowane VCI – regulacja grubości warstwy na obrazach 3D lub 4D w celu zwiększenia rozdzielczości kontrastowej przy użyciu technik renderowania, takich jak renderowanie kości i tkanki. Może być stosowane w płaszczyźnie akwizycji (VCI-A), statycznych obrazach wolumetrycznych 3D lub OmniView

OmniVew - możliwość uzyskania dowolnej płaszczyzny z bloku tkankowego 3D lub 4D jedynie poprzez przeciągnięcie linii, krzywej lub linii łamanej przez strukturę. Ta wartościowa technologia umożliwia nawet podgląd struktur o nieregularnym kształcie, których nie można uzyskać w obrazowaniu 2D

SonoRenderlive
zwiększa wydajność renderowania wolumetrycznego przy pomocy automatycznego umieszczania linii renderowania, zapewniając optymalne renderowanie powierzchni. SonoRenderlivew sposób ciągły aktualizuje rozmieszczenie linii renderowania, uwzględniając ruchy płodu podczas badań 4D.

 

 

Odwiedź naszą galerię obrazów Voluson E10:

Obrazy kliniczne Voluson E10

Więcej szczegółów, większa wyrazistość w krótszym czasie. Nowe technologie obrazowania systemu Voluson E10 oferują najlepszą jakość obrazu, jaką kiedykolwiek oferowały rozwiązania Voluson.

 

 

Wydajność

Współczesne rozwiązanie stanowiące dobrą odpowiedź na Twoje potrzeby


Wyższa wydajność dzięki automatyzacji

Skanowanie to nie jedyna czynność, którą musisz codziennie przeprowadzać. Łatwe w obsłudze narzędzia do automatyzacjii realizacji badań ultrasonograficznych pomagają uprościć proces badania pacjenta, odpowiadając na potrzeby Twojej aktywnej praktyki i podnosząc poziom satysfakcji pacjenta.

 • SonoNT – częściowo zautomatyzowane badania przezierności karkowej
 • SonoBiometry – przeprowadza częściowo zautomatyzowane pomiary biometryczne (BPD, HC, AC, FL i HL), ograniczając liczbę operacji na klawiaturze
 • SonoNT i SonoIT – technologie Voluson pomagająca zapewnić częściowo zautomatyzowane, znormalizowane pomiary przezierności karkowej i śródczaszkowej w pierwszym trymestrze. Oba narzędzia można w łatwy sposób zintegrować z obecnym przepływem pracy. SonoNT pomaga ograniczyć zewnętrzną i wewnętrzną zmienność towarzyszącą ręcznym pomiarom oraz pomaga uzyskać wymagany poziom powtarzalności
 • SonoVCADheart ((sonograficzna komputerowa wizualizacja serca) – pomaga znormalizować orientację obrazu serca płodu, zapewniając zalecane widoki z pojedynczego bloku tkankowego
 • SonoAVCgeneral (automatyczne objętościowe zliczanie pęcherzyków na podstawie ultrasonografii) – innowacyjne narzędzie badawcze pomagające uzyskać wizualizację i pomiar struktur o obniżonym echu w obrębie anatomii, takiej jak sonohisteriogramy, mózg oraz nerki płodu.
 • Scan Assistant – elastyczny i modyfikowalny protokół badania, który pomaga zwiększyć poziom spójności badania oraz jego produktywność, jednocześnie zapewniając dokumentację do celów kontroli jakości. Rozwiązanie pozwala na efektywniejsze wykonywanie badań, pomagając w sporządzaniu notatek, pomiarach i raportowaniu, przekazując dane do systemu zarządzania obrazem lub systemu PACS, w zależności od sekwencji czynności lub wymagań docelowych.

Maksymalna wydajność dzięki nowoczesnej i ergonomicznej konstrukcji

 • Najnowocześniejsza technologia wyświetlania obrazu – wysoka rozdzielczość. Panoramiczny monitor OLED
 • Monitor oferuje dużą przestrzeń buforową oraz zwiększenie obrazu standardowego do frmatu XL
 • Panel dotykowy 12,1” z funkcjami wielodotykowymi
 • Szybka i łatwa w użyciu funkcja sterowania panelem w górę/w dół przy użyciu jednego przycisku – optymalne pozycjonowanie

Ułatwiony przebieg pracy

 • Elektroniczne TGC i sprawna nawigacja po menu dzięki technologii przewijania
 • Skaner kodu kreskowego zapewniający sprawne wprowadzanie danych pacjenta
 • Synchronizacja ViewPoint zapewniająca sprawne udostępnianie danych i raportowanie
 • 4 porty aktywnych sond z podświetleniem portu

Szybkie, bezpieczne zarządzanie danymi zapewniające wydajną komunikację

 • Bezpieczne zarządzanie użytkownikiem – unikatowe identyfikatory użytkownika umożliwiające dostęp do systemu i śledzenie dokumentacji
 • Zintegrowany rejestrator Software Digital Video Recorder (DVR) obejmujący nagrywanie USB
 • Bezpośrednie eksportowanie plików wydruku 3D w wielu formatach
 • Archiwizacja, współpraca i udostępnianie obrazów przy użyciu protokołu 3G lub środowiska chmury

Odwiedź naszą galerię obrazów Voluson E10::

Obrazy kliniczne Voluson E10

Więcej szczegółów, większa wyrazistość w krótszym czasie. Nowe technologie obrazowania systemu Voluson E10 oferują najlepszą jakość obrazu, jaka kiedykolwiek była oferowana przez rozwiązania Voluson

Sondy

Elastyczność i czytelność


Wyższa czytelność niż w przypadku jakichkolwiek innych badań, dzięki sondom Voluson. Voluson E10 oferuje sondy wykorzystujące najnowsze technologie, odpowiadające unikatowym potrzebom każdej aplikacji klinicznej – w tym również wyższą jakość obrazu na dotychczasowych sondach.

Sondy matrycowe

 • eM6C - elektroniczna, konweksowa sonda matrycowa 4D, zapewniające bardzo szybkie obrazowanie wolumetryczne, elastyczne formaty obrazowania oraz doskonałą rozdzielczość. Technologia oferuje unikatowe funkcje obrazowania i cyklu pracy na potrzeby rutynowych badań OB, jak również skomplikowanych badań płodów.
 • Sonda matrycowa do obrazowania wolumetrycznego RM6C przeznaczona do obrazowania objętościowego w wysokiej rozdzielczości.
 • Sonda liniowa ML6-15-D oferuje technologię matrycową do obrazowania piersi, zapewniając doskonałą rozdzielczość przestrzenną oraz spójność obrazu, przy szerokości pola 50 mm.

Sondy wysokiej częstotliwości

 • Sonda brzuszna C1-5-D pomaga zapewnić wysoki poziom wydajności i głęboką penetrację – nawet w przypadku otyłych pacjentów.
 • Bardzo lekka sonda wolumetryczna RAB6-D Zmęczenie użytkownika można zredukować, stosując tę sondę wolumetryczną GE, która jest o 40% lżejsza od poprzedniej wersji sond GE. Ich ergonomiczna konstrukcja zapewnia wyjątkową jakość obrazów 2D i 3D/4D oraz wygodne ułożenie w dłoni operatora.
 • Sonda dopochwowa RIC5-9-D 4D Wielofunkcyjna sonda do rutynowych badań położniczych oraz ginekologicznych

Sondy o wysokiej użyteczności

 • Liniowa sonda brzuszna 9L-D 2D pomaga uzyskać obrazy o wysokiej jakości w pierwszym trymestrze.
 • Sonda dopochwowa 4D o wysokiej rozdzielczości RIC6-12-D 4D pomaga uzyskać najdrobniejsze szczegóły w pierwszym trymestrze oraz w ramach badań ginekologicznych.
 • Sonda brzuszna C4-8-D o wysokiej rozdzielczości pomaga uzyskać wyjątkowo wysoką rozdzielczość obrazów położniczych w każdym z trymestrów ciąży

Odwiedź naszą galerię obrazów Voluson E10:

Obrazy kliniczne Voluson E10

Więcej szczegółów, większa wyrazistość w krótszym czasie. Nowe technologie obrazowania systemu Voluson E10 oferują najlepszą jakość obrazu, jaką kiedykolwiek oferowały rozwiązania Voluson

Connectivity

Podłącz i udostępniaj – bezpiecznie


W coraz bardziej cyfrowym świecie system Voluson E10 stanowi unikatową ofertę umożliwiającą cyfrowe połączenie z systemami archiwizacji obrazów, obsługi skierowań lekarzy oraz obsługi pacjentów, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i ochronę danych, jak również rejestrowanie zmian na skutek edycji lub usunięcia danych itp. z identyfikacją użytkowników.

 • Zapewnienie prywatności pacjenta dzięki ochronie danych logowania i zarządzania użytkownikiem. Do systemu nie można dostać się bez odpowiednich danych logowania
 • Precyzyjne przesyłanie informacji o pacjencie do systemu Voluson E10 przy użyciu skanera kodu kreskowego
 • Rozszerzona komunikacja z lekarzami i pacjentami poprzez bezpośrednie eksportowanie obrazów i raportów przy użyciu protokołów komunikacji Tricefy*, USB, LAN lub 3G*

*Dostęp w niektórych krajach. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym GE.

Dzięki ViewPoint, naszemu wydajnemu rozwiązaniu do raportowania i archiwizacji danych pacjenta, użytkownik może w jeszcze większym stopniu uprościć przepływ danych ultrasonograficznych z wykorzystaniem wydajnych opcji połączenia cyfrowego, co zapewnia swobodę i elastyczność optymalizacji archiwizacji obrazów, danych wolumetrycznych oraz ustrukturyzowanych raportów. Udostępniaj w bezpieczny sposób dane pacjenta współpracownikom, aby uzyskać informacje potrzebne pacjentowi.

 • Zarządzaj wizytami pacjenta przy użyciu intuicyjnego harmonogramu wizyt klinicznych.
 • Przekazuj dane pacjenta i dane obrazów/pomiarów z płynną synchronizacją Voluson/ViewPoint
 • Porównuj, przeglądaj, przetwarzaj i archiwizuj obrazy i nagrania wideo
 • Twórz, modyfikuj oraz udostępniaj raporty o wysokiej jakości
 • Korzystanie z systemów używanych przez całą jednostkę, takich jak EMR i PACS, do pozyskiwania danych

Galeria

Obrazy kliniczne Voluson E10

Więcej szczegółów, większa wyrazistość w krótszym czasie. Nowe technologie obrazowania systemu Voluson E10 oferują najlepszą jakość obrazu, jaką kiedykolwiek oferowały rozwiązania Voluson

Obrazy Voluson e4D

Technologia Voluson e4D oferuje bardzo krótki czas obrazowania bloku tkankowego, elastyczne formaty obrazowania oraz doskonałą rozdzielczość w przypadku badań rutynowych, jak również skomplikowanych badań echa serca płodu

 


Related

o finansowaniu i obsłudze

Rozwiązania wspomagające Twoją praktykę
Możesz liczyć na sprawną obsługę oraz wsparcie GE Healthcare, obejmujące wiele różnych opcji finansowania za pośrednictwem usług finansowych GE Healthcare.
Dowiedz się więcej o finansowaniu i obsłudze.


Społeczność i edukacja: Dołącz do klubu Voluson

Dołącz do klubu Voluson™
Połącz się z ponad 10 000 użytkowników Voluson za pośrednictwem naszego klubu Voluson, który stanowi naszą ogólnoświatową platformę sieciową.

Ucz się, pracuj w sieci i udostępniaj - i wykorzystaj w pełni inwestycję w sprzęt ultrasonograficzny. Więcej informacji: www.VolusonClub.net


ecomagination

healthymagination (obrazowanie na potrzeby ochrony zdrowia)