Praktyka kliniczna

Kliniki przyjmujące znaczne liczby pacjentów wymagają wydajnych procedur obrazowania i wysokiej jakości obrazów

The more patients you see, the more you need Voluson E8.


Dzięki możliwościom systemu Radiance System Architecture aparat Voluson E8 zapewnia elastyczność procedur i skuteczność kliniczną, co pozwala na efektywne układanie harmonogramów dnia. Doskonała jakość obrazów generowanych przez ten system zwiększa trafność stawianych diagnoz dzięki niezwykłej przejrzystości obrazu i szybkości akwizycji.

System Voluson E8 zapewnia:

 • Narzędzia umożliwiające łatwe obrazowanie w trybie 2D/3D, doskonałą czułość kolorów Dopplera oraz zaawansowane technologie 3D/4D
 • Większą wydajność pracy oraz dokładność badań dzięki narzędziom do automatyzacji badań Voluson
 • Bezpieczne połączenia do przesyłania danych i omawiania wyników badań USG z pacjentami i współpracownikami
 • Uproszczone procedury – począwszy od umawiania wizyt z pacjentem do generowania raportów dzięki integracji systemów Voluson i ViewPoint™
 • Możliwość poszerzenia zakresu oferowanych usług pozwala sprostać wymaganiom rozwijającej się praktyki klinicznej

System Voluson E8 to unikalne rozwiązanie w zakresie diagnostyki chorób kobiecych oferujące wysoką jakość obrazowania w trybach 2D i 3D/4D oraz uproszczone procedury usprawniające przepływ pracy i zapewniające wysoką jakość badań, na czym zależy klinice i pacjentom.

Więcej szczegółów, mniej wysiłku

W gabinetach przyjmujących wielu pacjentów zawsze brakuje czasu na właściwe dobranie ustawień zapewniających najwyższą jakość szczegółów na obrazie. Dzięki innowacyjnej architekturze systemu Voluson E8 wszystko jest dostrojone i od razu widoczne na ekranie.

Innowacyjne rozwiązanie oraz wszechstronne możliwości systemu są niezmiernie przydatne podczas obrazowania i pozwalają operatorowi skupić się na szczegółach obrazu w celu zapewnienia trafnej diagnostyki.

 • Zaawansowane rozwiązanie Beamformer – to zwiększenie kontrastu obrazu poprzez przeniesienie ważnych funkcji ze sprzętu na oprogramowanie
 • Wydajny procesor – wyższa prędkość przetwarzania danych i większa liczba klatek na sekundę
 • Równoległe przetwarzanie – wyższa jakość obrazu i większa liczba klatek na sekundę

Doskonała jakość obrazów 2D i najnowsze technologie obrazowania 3D/4D – system Voluson E8 zapewnia doskonałą jakość obrazu przy minimalnym nakładzie pracy i czasu.

Galeria obrazów klinicznych Voluson E8:

Obrazy kliniczne z Voluson E8

Więcej szczegółów przy mniejszym nakładzie pracy Voluson E8 zapewnia wysoką wydajność procedur obrazowania wymaganą przez Twoją klinikę i Twoich pacjentów.

Objętościowe badania USG

Przejrzystość i łatwość wykonywaniaSystem Voluson E8 zapewnia dostęp do zaawansowanych technologii renderowania, dzięki którym można wyodrębnić szczegóły poszczególnych narządów i usprawnić tok pracy w badaniach wolumetrycznych, oferując narzędzia proste w użyciu i istotne w rozwiązywaniu problemów.

HDlivelive

System Voluson E8 zapewnia dostęp do technologii HDlive, która pozwala na uzyskanie niezwykle wyraźnego obrazu struktur anatomicznych poprzez techniki rozświetlania i cieniowania obrazu, co przyczynia się do uzyskania większej pewności diagnostycznej.

 • HDlive Silhouette – Dynamiczne dostosowywanie przejrzystości do renderowanych struktur w celu uzyskania całościowego widoku wolumetrycznego struktury anatomicznej utworzonego na podstawie struktury o jednolitej powierzchni
 • HDlive Studio – Rozświetla obraz anatomiczny płodu za pomocą trzech niezależnych źródeł światła o różnej intensywności, co pozwala przeanalizować nawet najdrobniejsze struktury
  • HDlive Flow – Wyświetla struktury naczyń ze zwiększoną głębią obrazu – od najdrobniejszych naczyń krwionośnych po tętnice
  • HDlive Flow Silhouette – Pozwala na wizualizację naczyń krwionośnych na podstawie widoku powierzchni lub widoku transparentnego w celu zapewnienia lepszego wglądu do światła naczynia i otaczających struktur*

* w porównaniu z konwencjonalnymi badaniami doplerowskimi w kolorze lub HD-Flow.

Zaawansowane obrazowanie wolumetryczne z kontrastem (VCI) z OmniView

System Voluson E8 zapewnia dostęp do technologii HDlive, która pozwala na uzyskanie niezwykle wyraźnego obrazu struktur anatomicznych poprzez techniki rozświetlania i cieniowania obrazu, co przyczynia się do uzyskania większej pewności diagnostycznej.

 • Zaawansowane VCI – Dostosowuje grubość przekroju na obrazach 3D lub 4D, co pomaga w zwiększeniu kontrastu za pomocą technik renderowania, takich jak renderowanie kości i tkanek. Opcję tę można stosować na poziomie widoku płaszczyzny akwizycji (VCI-A), statycznych zbiorów obrazów 3D lub OmniView
 • OmniVew – Pozwala na generowanie widoku dowolnej płaszczyzny w zbiorze obrazów 3D lub 4D poprzez nakreślenie linii, krzywej, wielu linii lub wyszukiwania w obrębie struktury. Dzięki tej niezwykle przydatnej technologii możliwe jest uzyskanie widoków nawet w przypadku struktur o nieregularnych kształtach, których nie można było uzyskać podczas obrazowania w trybie 2D

SonoRenderlive

Pomaga usprawnić renderowanie wolumetryczne dzięki automatycznemu umieszczaniu linii renderowania, które zapewniają optymalne renderowanie powierzchni. SonoRenderlive w sposób ciągły aktualizuje rozmieszczenie linii renderowania, uwzględniając ruchy płodu podczas badań w trybie 4D.

Galeria obrazów klinicznych Voluson E8:

Obrazy kliniczne z Voluson E8

Więcej szczegółów przy mniejszym nakładzie pracy Voluson E8 zapewnia wysoką wydajność procedur obrazowania wymaganą przez Twoją klinikę i Twoich pacjentów.

Wydajność

Productivity

Intuicyjny interfejs upraszcza procedury badańNowoczesny ergonomiczny kształt

 • 23-calowy panoramiczny konfigurowalny ekran LED, duży schowek, standardowe / XL formaty obrazu
 • 12,1-calowy panel dotykowy z funkcją wielodotykową
 • Szybka i łatwa w użyciu funkcja sterowania panelem (góra/dół) – tylko jeden przycisk umożliwia optymalne ustawienie

Uproszczony tok pracy

 • Elektroniczne TGC i łatwe przechodzenie pomiędzy funkcjami menu dzięki opcji przesuwania ekranów
 • Łatwe przełączanie trybów pracy za pomocą jednego przycisku – często wykorzystywane tryby obrazowania są dostępne na głównym ekranie panelu dotykowego
 • Skaner kodów kreskowych umożliwia efektywne wprowadzanie danych pacjenta
 • Synchronizacja z systemem ViewPoint umożliwia bezproblemową wymianę danych i generowanie raportów
 • 4 podświetlane aktywne porty sond

Szybkie i bezpieczne zarządzanie danymi

 • Bezpieczne zarządzanie użytkownikami – unikalne numery ID użytkowników umożliwiają kontrolę dostępu do systemu i śledzenie zmian w dokumentacji
 • Zintegrowane oprogramowanie do zapisu wideo (DVR), w tym do nagrywania na urządzenia USB
 • Bezpośredni eksport plików 3D do druku w wielu formatach
 • Archiwizowanie obrazów, możliwość współpracy i dzielenia się obrazami z innymi użytkownikami dzięki łączności 3G lub poprzez chmurę

Wzrost wydajności dzięki automatyzacji procedur

Liczy się każda minuta – dzięki łatwym w użyciu opcjom automatyzacji Voluson i ulepszonym narzędziom do edycji protokołów można znacznie uprościć proces badania pacjenta, skrócić czas oczekiwania na badanie i zwiększyć poziom satysfakcji pacjentów.

 • Asystent skanowania – elastyczne, konfigurowalne narzędzie do pracy z protokołami badań, które pomaga zwiększyć spójność poszczególnych badań i produktywność podczas dokumentowania badań poddawanych kontroli jakości Asystent pomaga przeprowadzić badanie bardziej efektywnie, dodawać adnotacje, dokonywać pomiarów i generować raporty, ułatwia przesyłanie danych do systemu zarządzania obrazami lub systemu PACS opartego na kolejności badań i wymaganiach wyjściowych.
 • SonoBiometry – wykonuje na wpół zautomatyzowane pomiary biometryczne (BPD, HC, AC, FL i HL), aby ograniczyć konieczność korzystania z klawiatury
 • SonoNT (oparta na sonografii ocena przezierności karkowej) oraz SonoIT (oparta na sonografii ocena przezierności wewnątrzczaszkowej) – technologia Voluson dostarcza wpół zautomatyzowane, standardowe pomiary przezierności karkowej i wewnątrzczaszkowej w pierwszym trymestrze ciąży. Oba narzędzia można łatwo zintegrować z obecnymi procedurami badań. SonoNT pomaga uniknąć zmienności typowych dla pomiarów ręcznych, tj. zmienności wynikającej z różnic w ocenie tych samych obrazów przez klinicystów oraz wynikających z różnic przy kilkukrotnej ocenie tego samego materiału przez tego samego klinicystę, co pomaga zapewnić powtarzalność badań.
 • SonoVCAD™heart (komputerowa wizualizacja serca w badaniu USG) – normalizując orientację obrazu serca płodu, SonoVCADheart ułatwia pozyskiwanie zalecanych widoków z pojedynczego zbioru obrazów serca lub obrazowania STIC.
 • SonoAVC™ (sonograficzne zautomatyzowane narzędzie do obliczeń wolumetrycznych) – innowacyjne narzędzie do wizualizacji i pomiaru struktur o obniżonym echu w obrębie struktur anatomicznych, takich jak pęcherzyki jajnikowe, mózg płodu lub sonohisteriogramy.

Galeria obrazów klinicznych Voluson E8:

Obrazy kliniczne z Voluson E8

Więcej szczegółów przy mniejszym nakładzie pracy Voluson E8 zapewnia wysoką wydajność procedur obrazowania wymaganą przez Twoją klinikę i Twoich pacjentów.

Sondy

Wysoka wydajność sondVoluson E8 oferuje cały pakiet technologii sondowania, włącznie z dostępem do specjalistycznych sond wysokiej częstotliwości. Dzięki możliwościom architektury systemu Radiance, system zapewnia wyjątkową jakość obrazu* i ostrość nie tylko podczas rutynowych badań, ale także w najbardziej skomplikowanych przypadkach. System Voluson E8 jest kompatybilny z wieloma obecnie stosowanymi sondami z serii Voluson Expert Series, co jeszcze bardziej zwiększa zasadność inwestycji.


Galeria obrazów klinicznych Voluson E8:

Obrazy kliniczne z Voluson E8

Więcej szczegółów przy mniejszym nakładzie pracy Voluson E8 zapewnia wysoką wydajność procedur obrazowania wymaganą przez Twoją klinikę i Twoich pacjentów.

Łączność

Bezpieczne przesyłanie i dzielenie się danymiZa pośrednictwem systemów do archiwizacji obrazów system Voluson E8 oferuje unikalne możliwości łączenia się z lekarzami wydającymi skierowania na badania i pacjentami, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa przesyłanych danych.

 • Pozwala zapewnić prywatność pacjenta dzięki systemowi zarządzania użytkownikami i ich danymi do logowania. Do systemu nie można uzyskać dostępu bez odpowiednich danych logowania, a wszystkie zmiany dokonywane przez użytkownika, tj. edycja i usuwanie są monitorowane.
 • Informacje o pacjencie można wprowadzać do systemu Voluson E8 za pomocą skanera kodów kreskowych.
 • Usprawniona komunikacja z lekarzami wydającymi skierowania i pacjentami dzięki możliwości bezpośredniego eksportowania obrazów i raportów poprzez Tricefy*, USB, LAN lub łączność 3G*.

* Opcja nie jest dostępna we wszystkich krajach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem serwisu GE.

Dzięki ViewPoint, naszym niezwykle funkcjonalnym programie do raportowania, oraz archiwizacji danych, można dodatkowo uprościć przebieg badania USG poprzez wydajną łączność cyfrową, która daje swobodę i elastyczność w kwestii metod optymalizacji archiwizowanych obrazów, zbiorów obrazów i generowania raportów strukturyzowanych. Informacjami o pacjencie można podzielić się ze współpracownikami w celu zasięgnięcia opinii i otrzymania odpowiedzi na nurtujące pacjentów pytania.

 • Zarządzanie wizytami pacjentów dzięki intuicyjnemu kalendarzowi wizyt klinicznych.
 • Bezproblemowe przenoszenie danych pacjenta i obrazów / wyników pomiarów dzięki synchronizacji systemu Voluson z ViewPoint.
 • Porównywanie, przeglądanie, obróbka i archiwizacja obrazów i nagrań wideo
 • Tworzenie, edytowanie i dzielenie się wysokiej jakości raportami
 • Łączność z innymi systemami często używanymi w tej branży, takimi jak EMR i PACS

Galeria

Galeria obrazów klinicznych Voluson E8:

Obrazy kliniczne z Voluson E8

Więcej szczegółów przy mniejszym nakładzie pracy Voluson E8 zapewnia wysoką wydajność procedur obrazowania wymaganą przez Twoją klinikę i Twoich pacjentów.


Informacje powiązane

Zakup i serwisowanie.

Społeczność i szkolenia: Dołącz do Voluson Club

Dołącz do VolusonTM Club.
Dzięki naszemu portalowi Voluson Club możesz nawiązać kontakt z ponad 10 000 innych użytkowników systemów Voluson.

Szkolenia i dzielenie się wiedzą - najlepsza metoda na maksymalne wykorzystanie potencjału urządzeń do badań USG.

Dowiedz się więcej na www.VolusonClub.net

ecomagination

healthymagination