Wprowadzenie

Opis produktu Vscan ExtendTM

Wsparcie w krytycznych momentach

Zdajemy sobie sprawę z tego, że szybkie i pewne decyzje mogą poprawić efektywność Państwa działań i zapewnić lepsze wyniki leczenia pacjentów. Vscan Extend bazuje na osiągnięciach pierwszego systemu Vscan, zapewniając przyspieszenie pracy, przeprowadzanie szybkich ocen i podejmowanie natychmiastowych decyzji dotyczących leczenia.

To rozwiązanie1 zapewnia wyjątkową elastyczność kliniczną w dowolnym miejscu i czasie, intuicyjny ekran dotykowy i płynną integrację z bezprzewodowymi sieciami szpitalnymi oraz dokumentacją i raportowaniem bazującym na technologii DICOM®. Dzięki Vscan Extend, pierwszemu systemowi ultrasonograficznemu GE, wykorzystującemu aplikacje GE Marketplace2, mogą Państwo udoskonalić swoją pracę przez pobieranie aplikacji i protokołów tak, aby skonfigurować urządzenie.

Bez względu na specjalizację, mogą Państwo polegać na systemie Vscan Extend, aby przyspieszyć proces decyzyjny, zwiększyć pewność diagnozy i budować zaufanie pacjentów - aby jak najlepiej wykorzystać krytyczne momenty.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Vscan Extend w zakresie opieki zdrowotnej:


1. 1. Urządzenie zostało dopuszczone do ograniczonego zastosowania poza zakładami opieki zdrowotnej, w tym podczas transportu. Zastosowanie zostało ograniczone do placówek środowiskowych przedstawionych w instrukcji obsługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym GE Healthcare.
2. Produkt jest odpowiedni dla systemów obsługujących Wi-Fi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym GE Healthcare
Vscan Extend jest zarejestrowanym znakiem handlowym General Electric Company.
DICOM jest zarejestrowanym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association.

Zastosowanie w miejscu opieki

Zastosowanie Vscan Extend w miejscu opieki

Vscan Extend jest kompaktowym urządzeniem kieszonkowym (uwzględniając podwójną sondę). Podejmując krytyczne decyzje nie trzeba więcej szukać innego urządzenia ultrasonograficznego.


PROSTE

Urządzenie Vscan Extend jest łatwe w obsłudze, co sprawia że jest znakomitym, prostym rozwiązaniem przenośnym do diagnostyki w terenie lub przy łóżku pacjenta.1

 

 • Intuicyjna obsługa – Korzystanie z Vscan Extend przypomina używanie smartfona. Polega ono na dotykaniu i przesuwaniu prostych opcji na ekranie.

 • Aplikacje Vscan Extend – Zbadanie objętości pęcherza jest bardzo proste dzięki autosugestiom dotyczącym lokalizacji znaczników. Badanie z asystentem ułatwia personelowi przeprowadzenie badania płuc.

 • Łatwe do czyszczenia – Sonda, przewód oraz urządzenie stanowią jeden element, co sprawia, ze dokładnie czyszczenie jest proste. 

SZYBKIE

Urządzenie Vscan Extend zostało zaprojektowane z myślą przyspieszenia praktyki klinicznej, zapewniając natychmiastowy dostęp do ważnych informacji w dowolnej chwili.1

 • Podwójna sonda – Przetworniki liniowe i sektorowe są zawsze podłączone i zawsze pod ręką. Nie trzeba szukać systemów i rozplątywać przewodów sondy.

 • Szybkie uruchamianie – Z trybu oczekiwania system uruchamia się w mniej niż 10 sekund.

 • Szybkie podłączanie– Bezproblemowe przechowywanie obrazów i transfer danych umożliwia wdrożenie urządzenia Vscan Extend do własnej praktyki.2

 

 

PRECYZJA

Dzięki urządzeniu Vscan Extend precyzja oceny pozostaje cały czas w rękach badającego, wspomagając podejmowanie zdecydowanych działań, optymalizując przebieg leczenia i zmniejszając całkowite koszty leczenia.

 • Obrazy doskonałej jakości – Urządzenie Vscan Extend bazuje na sprawdzonej jakości obrazów Vscan, a dodatkowo jest wyposażone w większy ekran.

 • Lepsza diagnostyka – Vscan Extend umożliwia dodanie badania ultrasonograficznego do oceny przeprowadzanej przy łóżku pacjenta i poprawia pewność w krytycznych momentach.

 • Płynne przesyłanie dokumentacji – Przeglądanie obrazów przy łóżku pacjenta lub za pomocą bezprzewodowego przesyłania danych DICOM® w połączeniu ze standardową analizą obrazów2.

 
1. Urządzenie zostało dopuszczone do ograniczonego zastosowania poza zakładami opieki zdrowotnej, w tym podczas transportu. Zastosowanie zostało ograniczone do placówek środowiskowych przedstawionych w instrukcji obsługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym GE Healthcare.
2. Produkt jest odpowiedni dla systemów obsługujących Wi-Fi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym GE Healthcare.
Vscan i Viscan Extend są zarejestrowanymi znakami handlowymi General Electric Company.
DICOM jest zarejestrowanym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association.

Kardiologia

Vscan Extend do zastosowań kardiologicznych

Specjaliści w zakresie kardiologii znają zalety ultrasonografu Vscan: Natychmiastowy wgląd w anatomię i ocena fizjologii wspomagają solidne diagnozy i szybkie skierowania do leczenia. Vscan Extend poszerza możliwości.

Siła komunikacji Urządzenie Vscan Extend płynnie integruje się ze szpitalnymi sieciami bezprzewodowymi oraz dokumentacją i raportowaniem opartym na technologii DICOM.

                Funkcja Plax Color

                   Funkcja Plax

                Funkcja IVC

Możliwości:

 • Połączenie z identyfikatorem pacjenta, udostępnianym przez listę roboczą DICOM, przesyłanie bezprzewodowe do systemu DICOM PACS.3,5

 • Konsultacje i drugie opinie dzięki obrazom udostępnianym przez bazujące w chmurze środowisko TricefyTM.1,2

 • Bezprzewodowy eksport obrazów w ogólnej formie do udostępnionych folderów sieciowych.

 • Zgodność z oprogramowaniem ViewPointTM 6 i zintegrowanym pakietem EchoPACTM suite.3,4

Personalizacja. Pobieranie aplikacji z platformy GE Marketplace5 do wspomagania możliwości diagnostycznych i dostosowania do określonych potrzeb związanych z opieką.

 • Vscan Extend korzysta z platformy GE Marketplace, zapewniającej ekosystem aplikacyjny, wtyczki do oprogramowania i aktualizacje aplikacji.

 • Specjalistyczne aplikacje obejmują protokół płucny do oceny obrazów piersiowych i analizy przypadków pacjentów z niewydolnością serca.

 • Aplikacja Tricefy Uplink zapewnia interfejs do płynnego przesyłania obrazów.1,2,5

Większa wydajność pracy. Doskonałej jakości obrazy w dowolnym miejscu i o dowolnej porze6: natychmiastowy dostęp do urządzenia kieszonkowego.

 • Nowy ekran dotykowy zapewnia obrazy o wyższej dynamice odcieni szarości i dokładniejsze obrazy kolorowe.

 • Możliwość odczytywania identyfikatorów pacjentów oraz dokumentów obrazowych za jednym dotknięciem: natychmiastowy transfer bezprzewodowy3.

 • Interfejs użytkownika kontrolowany za pomocą kciuka, dostosowany do użytkowników prawo- i leworęcznych. Urządzenie łatwo jest ustawić w jednej ręce, trzymając sondę w drugiej.

1. Aplikacja Vscan Extend obejmuje interfejs Tricefy, oparte na chmurze rozwiązanie do wymiany dokumentów Trice Imaging (zapewniane osobno). Klienci mogą wypróbować Tricefy w ramach okresu próbnego, zawierając umowę z Trice Imaging. Trice Imaging ponosi wyłączną odpowiedzialność za aplikację Tricefy Uplink rozwiązanie w chmurze Tricefy.
2.  Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach. Aby sprawdzić dostępność usługi w swoim kraju, należy skontaktować się z Trice Imaging lub swoim przedstawicielem GE Healthcare.
3. Dotyczy systemów z konfiguracją DICOM.
4. Pakiet EchoPAC jest nazwą marketingową wtyczki EchoPAC.
5. Dotyczy systemów z konfiguracją Wi-Fi.
6. Urządzenie zostało dopuszczone do ograniczonego zastosowania poza zakładami opieki zdrowotnej, w tym podczas transportu. Zastosowanie zostało ograniczone do placówek środowiskowych przedstawionych w instrukcji obsługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym GE Healthcare.

Vscan Extend, ViewPoint i EchoPAC są znakami towarowymi General Electric Company. DICOM jest zarejestrowanym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association. Znaki towarowe Tricefy są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Trice Imaging, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do stosownych właścicieli. Szczegółowe informacje.

Zastosowania kliniczne

Zastosowania kliniczne Vscan Extend

 

Urządzenie Vscan Extend jest stosowane przez specjalistów opieki zdrowotnej, w tym kardiologów, lekarzy pierwszego kontaktu, ginekologów, lekarzy oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii w szerokiej gamie środowisk, począwszy od szpitali w dużych miastach do klinik na terenach wiejskich lub jako urządzenie edukacyjne w szkołach medycznych.
Zapewnia ono wysokiej jakości obrazowanie do badań jamy brzusznej, serca, płuc, położniczych, pediatrycznych i naczyniowych, wspomagając specjalistów w świadczeniu wydajnej opieki przy mniejszej liczbie skierowań.


Zastosowania sondy do obrazowania głębokiego:
serce, jama brzuszna, położnictwo, aorta
czaszkowe


Zastosowania sondy do obrazowania płytkiego:
płuca, naczynia, tkanka miękka
okulistyka 1


Procedury z wykorzystaniem urządzenia Vscan Extend z podwójną sondą:
nakłucie osierdzia
paracenteza
torakocenteza
amniocenteza
wkłucie centralne
wkłucia dożylne

Zastosowania klasyfikacyjne z wykorzystaniem urządzenia Vscan Extend z
podwójną sondą:

eFAST (płyn zaotrzewnowy)
CLUE (serce i płuca)
Zadyszka (serce i płuca)
RUSH (IVC, aorta brzuszna, prawa komora, lewa komora)
FEER serce)
FEEL (serce i płuca)

FATE (serce i płuca)

 

 1. Badania okulistyczne są niedostępne w USA, Chinach i Japonii.

Dowody

Kieszonkowych rozmiarów urządzenia ultrasonograficzne o doskonałej wartości klinicznej i ekonomicznej.

Rodzina produktów Vscan kształtuje środowisko pracy i wspiera podejmowanie decyzji przez specjalistów. Użytkownicy dzielą się swoimi
doświadczeniami:11. W badaniach wykorzystano sondę Vscan, która jest odpowiednikiem sondy sektorowej i przetwornikiem do skanowania głebokiego w sondzie podwójnej.

Wsparcie

Wsparcie – w zasięgu ręki

Firma GE oferuje narzędzia online do rozpoczęcia pracy z urządzeniem Vscan Extend, w tym dostęp do źródeł klinicznych i materiałów wspomagających użytkowanie produktu.

Narzędzia wspomagające użytkowanie produktu

Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych funkcji, opcji i ogólnych zasad konserwacji, tak aby można było natychmiast rozpocząć korzystanie z urządzenia Vscan Extend.

 

Aktywacja

Aktywacja produktu dla posiadaczy Vscan Extend

Przed rozpoczęciem procedury aktywacyjnej urządzenia Vscan lub oprogramowania łączącego należy znaleźć przewodnik "Uruchamianie urządzenia Vscan Extend”. Krótki przewodnik znajduje się w białej kopercie w pudełku z urządzeniem Vscan.

Należy wykonać procedurę aktywacyjną przedstawioną w przewodniku Vscan Extend.

Download the Product Activation Instructions

Uzupełnij formularz aktywacyjny

Aplikacje

Aplikacje Vscan Extend1

Urządzenie Vscan Extend wykorzystuje środowisko w chmurze do spersonalizowania urządzenia z udziałem ekosystemu aplikacyjnego GE.
Aplikacje znajdują się na platformie GE Marketplace, do której dostęp można uzyskać przez Internet za pomocą swojego urządzenia. 


Pojemność pęcherza

 
Klienci prosili o możliwość wykonywania obliczeń pojemności pęcherza. Opcja ta jest teraz dostępna w urządzeniu Vscan Extend.

 
Wyobraź sobie...

 • narzędzie do obliczania objętości, dostępne w dowolnym momencie badania
 • narzędzie podpowiadające miejsce położenia znaczników w oparciu o obraz w czasie rzeczywistym
 • elastyczne narzędzie, w którym w dowolnej chwili można zmieniać tryby wyświetlania
 • narzędzie obliczające pojemność pęcherzaFunkcje...

 • Pomiary aktywowane tak jak podczas tradycyjnych metod pracy
 • Algorytm podpowiadający miejsce położenia znaczników w oparciu o najszerszą pojemność
 • Opcja ręcznego regulowania znaczników
 • Przełączanie trybów wyświetlania w dowolnej chwili

 Protokół płucny

Systematyczna ocena płuc może być żmudna bez określonych narzędzi.

 

Wyobraź sobie narzędzie, które...

 • automatycznie uruchamia wstępne ustawienia badania
 • wspomaga użytkowników podczas systematycznego badania ultrasonograficznego płuc
 • umożliwia przejście naprzód lub wstecz w dowolnej chwili podczas badania
 • oznacza każdy obraz wykonany podczas badania płuc
 • pozwala użytkownikom na konfigurację protokołu płucnego według swoich potrzeb.
 • umożliwia użytkownikom sporządzanie raportów przechowywanych z wynikami badania.

1. Dotyczy systemów z konfiguracją Wi-Fi.