Informacje ogólne

Oprogramowanie AW usprawnia przetwarzanie obrazu, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać najcenniejszy atut: czas. Przez integrację wszystkich technik obrazowania oprogramowanie AW poprawia wydajność pracy we wszystkich metodach obrazowania: TK, MR, PET, SPECT, obrazowanie interwencyjne. Ponadto oferuje spójny interfejs użytkownika we wszystkich aplikacjach klinicznych.

To czego potrzebujesz
Przy ponad 50 aplikacjach klinicznych AW jest kluczem do poprawy wydajności we wszystkich metodach obrazowania.     Zobacz aplikacje

Tam gdzie jesteś
Dostęp do aplikacji AW jest możliwy poprzez stację roboczą, system RIS/PACS, laptop lub komputer z każdego miejsca, w którym dostępne jest bezpieczne połączenie. 
Zobacz platformy

Kiedy tego potrzebujesz
Obrazy są tak przetwarzane, że gotowe są do odczytu z chwilą otwarcia przypadku klinicznego.                                           Zobacz możliwości przetwarzania

Z tymi, z którymi pracujesz
Możesz przyznać dostęp członkom zespołu, lekarzom kierującym i innym radiologom, aby ułatwić zdalne konsultacje, narady personelu czy weryfikację odczytów. 
Zobacz rozwiązanie AW Server