Aplikacje

Właściwe narzędzia do wykonania zadania.

Rozwój technik prowadzenia leczenia stwarza konieczność ciągłego zwiększania precyzji i dokładności. Zaawansowane aplikacje stacji roboczej AW zaspokajają tę potrzebę dzięki najnowocześniejszym narzędziom, które umożliwiają wizualizację zestawów danych z wielu badań i zarządzanie nimi, a także dzięki procesom opracowanym w celu uproszczenia przebiegu pracy.

Aplikacje


Powiązane materiały

Aplikacje według metody badania

Aplikacje według dziedzin klinicznych