Informacje ogólne

Ruchy pacjenta i zniekształcenia narządów w wyniku dowolnego ruchu pacjenta lub czynności naturalnych, takich jak oddech, mogą zmniejszać dokładność oceny przy planowaniu radioterapii. Dokładność celowania ma znaczenie zasadnicze dla oszczędzania zdrowej tkanki i przeprowadzenia optymalnej terapii guza docelowego.

Advantage 4D jest aplikacją TK z bramkowaniem retrospektywnym, która dokonuje analizy i charakteryzacji wywołanych oddechem ruchów struktur anatomicznych. Aplikacja ta dostarcza informacji o rzeczywistym kształcie obiektów anatomicznych będących w ruchu, ogranicza zniekształcenia struktur oraz identyfikuje zakres dynamiczny ruchu w celu zwiększenia dokładności oceny przy planowaniu radioterapii. Advantage 4D ułatwia ocenę zakresu i kierunku ruchu oraz podjęcie decyzji o zastosowaniu terapii standardowej bądź bramkowanej.

Najważniejsze cechy

  • Wyświetlanie kompletnych objętości 4D w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i osiowej w celu szybkiej oceny ruchu oddechowego.

  • Funkcja Auto4D oferująca szybki, efektywny, zautomatyzowany przebieg pracy 4D, obejmujący sortowanie i tworzenie obrazu intensywności (MIP, Ave-IP, Min-IP).

  • Aplikacja Advantage 4D działa według protokołu i jest w pełni zautomatyzowana; skraca czas wyboru odpowiednich faz lub tworzenia sekwencji filmowych 4D.

Funkcje

Funkcje

  • Automatyczne sortowanie danych obrazowych 4D według fazy oddechu na wiele serii.

  • Wyświetlanie widoków ruchomych struktur anatomicznych w postaci sekwencji filmowych umożliwiających określenie najlepszego zakresu faz, w którym ma odbywać się terapia.

  • Wyświetlanie obrazów 3D lub 4D i manipulowanie nimi w celu uzyskania rozdzielczości akwizycji obrazu wynoszącej maksymalnie 512 x 512.

  • Analiza przez program profilu ruchu generowanego przez urządzenie monitorujące.

  • Generowanie serii wielofazowych do wyświetlania w 2D, 3D i 4D.

  • Tworzenie serii MIP, Ave-IP i Min-IP, które można wykorzystać do bardziej efektywnego planowania terapii standardowej lub bramkowanej.

Wyświetlanie obrazów
W trzech oknach wyświetlane są obrazy poprzeczne, czołowe, strzałkowe, ukośne i 4D, które można powiększać w oknie wyświetlania lub do pełnego ekranu. Wszystkie obrazy są oznaczone identyfikatorem pacjenta.

Ocena i korekcja ruchu
Aplikacja Advantage 4D poprawia obrazy kliniczne przez redukcję ruchu narządów i tkanek spowodowanych oddychaniem podczas akwizycji TK. Oprogramowanie to pozwala na retrospektywne wskazywanie obrazów o najwyższej jakości w zakresie oddechowym, a następnie automatycznie grupuje je według wybranych faz.


Oszacowana faza: 0%


Oszacowana faza: 50%


Oszacowana faza: 80%

Tryb skanowania sekwencyjnego
W opcji bramkowania oddechowego stosuje się wiele obrotów w jednej pozycji stołu. Stół przechodzi do następnej pozycji i skanowanie jest wznawiane. Czas skanowania w każdej pozycji powinien być równy co najmniej czasowi trwania cyklu oddechowego plus jeden obrót. Liczbę pozycji stołu określa się na podstawie badanej struktury anatomicznej.

Wymagania systemowe

Przeznaczenie

Advantage 4D jest nieinwazyjną opcją programowo-sprzętową, umożliwiającą uzyskiwanie i wyświetlanie obrazów TK wszystkich faz cyklu oddechowego w celu oceny ruchu wywołanego oddechem. Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi retrospektywne wskazanie najlepszej fazy oddechu z punktu widzenia jakości obrazu oraz grupowanie obrazów według wybranej fazy.

Galeria obrazów

Do pobrania