Informacje ogólne

W erze zaawansowanej radioterapii konturowanie zagrożonych narządów za pomocą wielu zestawów danych uwzględniających informacje anatomiczne, metaboliczne, informacje na temat funkcjonowania i ruchu związanego z oddychaniem wymaga otoczenia i narzędzi, które zwiększają efektywność i precyzję. Sprawiamy, że jest to możliwe dzięki naszym efektywnym zautomatyzowanym i ręcznym narzędziom oraz naszemu intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Narzędzia do oznaczania izocentrum i planowania wiązki są niezbędne, aby szybko i dokładnie ułożyć pacjenta, zaplanować konfigurację badania oraz aby umożliwić efektywne planowanie w przypadkach paliatywnych lub nagłych.

Oprogramowanie do wirtualnej symulacji AdvantageSim MD automatycznie określa kontury i objętości oraz geometryczną lokalizację wiązki w celu zwiększenia dokładności i szybkości planowania w przypadku wysoce precyzyjnych technik radioterapii. Narzędzia symulacji AdvantageSim MD oferują najnowszą technologię symulacji i lokalizacji, zwiększając wydajność i dokładność.

Najważniejsze cechy

 • Symulacja kilku metod obrazowania: Wydajny przebieg pracy obejmujący kilka metod obrazowania (TK, MR, PET), oferujący dodatkowe informacje na potrzeby tworzenia dokładnych planów leczenia, a wszystko to na jednym ekranie.

 • Symulacja wielofazowa (4D): przeglądanie, konturowanie i planowanie w czasie jednej sesji.

 • Automatyczna segmentacja wielonarządowa: konturowanie do 15 kluczowych struktur w czasie krótszym niż 4 minuty.

 • Zgodność ze standardami DICOM-RT oraz IHE-RO w celu ujednolicenia współpracy.

Funkcje

 • Za pomocą narzędzia AdvantageSIM MD możesz przygotować dane geometryczne i anatomiczne dotyczące radioterapii przy użyciu wiązki zewnętrznej przed zaplanowaniem poziomu dawki. Na podstawie zestawu obrazów pacjenta uzyskanych za pomocą tomografu komputerowego w proponowanej pozycji terapeutycznej możesz automatycznie lub ręcznie zdefiniować objętości anatomiczne.

 • Można skorzystać z dodatkowych badań TK, MR lub PET zarejestrowanych w czasie skanu TK, aby uprościć proces planowania.

 • W przypadku zaawansowanych zastosowań klinicznych i w celu zapewnienia większej elastyczności można rozszerzyć symulację TK za pomocą wymienionych poniżej opcji:

  • określanie celu na podstawie wielu metod badania,

  • badanie oddechowe TK 4D i PET 4D,

  • pakiet automatycznych i półautomatycznych narzędzi do segmentacji narządów w oparciu o TK.

 • Można skorzystać z trójwymiarowej interpolacji konturu, która umożliwia określenie pełnego konturu objętościowego na podstawie co najmniej trzech konturów w płaszczyznach prostopadłych.

 • Aplikacja umożliwia zdefiniowanie i modyfikowanie objętości za pomocą automatycznych narzędzi do określania wartości progowych, rysowania struktur (z opcją Live Wire umożliwiającą oznaczanie gradientów wartości za pomocą pikseli lub bez niej) i automatycznej interpolacji. Umieszczanie wiązki jest prostsze dzięki automatycznemu pozycjonowaniu izocentrum i widokowi w osi wiązki (BEV).

 • Obsługiwany za pomocą myszy pakiet ma prosty w użytkowaniu, intuicyjny interfejs.

 • Za jednym naciśnięciem przycisku można uzyskać dostęp do domyślnie skonfigurowanych szablonów z planami leczenia, które można modyfikować. Można też załadować kształty geometryczne i kształty pola z palety szablonów oraz zastosować domyślnie skonfigurowane sekwencje czynności, aby dodatkowo uprościć sobie pracę.

 • Parametry określające kontur i pole można modyfikować na bieżąco, aby dostosowywać wartości progowe, krawędzie i ustawienia wyświetlania do zestawów danych dotyczących określonego pacjenta.

 • Z narzędzia AdvantageSim MD można korzystać niezależnie od systemu planowania leczenia, aby usprawnić przebieg swojej pracy. Dostęp do aplikacji można uzyskać z przeznaczonej do tego celu stacji roboczej, podłączonego do sieci komputera lub kompatybilnej konsoli skanera.

 • Kompletne plany można przesyłać do systemu RTP w standardowym formacie DICOM RT. Dane DICOM RT można pozyskiwać z systemów zgodnych ze standardem DICOM RT i przeprowadzać na ich podstawie ponowne symulacje w aplikacji AdvantageSim MD.

 • Można automatycznie usunąć stół z obrazu, aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność.

 • Funkcje wyświetlania i przekształcania obrazu w 3D dostępne w programie umożliwiają pełną wizualizację struktur anatomicznych pacjenta.

Wymagania systemowe

Przeznaczenie

Oprogramowanie Advantage Sim MD jest stosowane w celu przygotowania danych geometrycznych i anatomicznych dotyczących planowanej radioterapii przy użyciu wiązki zewnętrznej przed rozpoczęciem planowania poziomu dawki. Dane o objętości tkanek mogą być definiowane automatycznie lub wprowadzane ręcznie w trzech wymiarach przy pomocy zestawu obrazów TK uzyskanych w proponowanej pozycji terapeutycznej. Określenie objętości tkanek może być wspomagane przez dodatkowe badania TK, MR i PET zarejestrowane w tym samym czasie, co skan TK wykorzystywany do planowania terapii. Dodatkowo dane uzyskane z TK i PET układu oddechowego mogą być użyte w celu zdefiniowania docelowej lub terapeutycznej objętości w określonej fazie cyklu oddechowego.

Dane geometryczne proponowanego pola leczenia są wybierane w celu interaktywnej, bezradiacyjnej optymalizacji pokrycia pola. Określone struktury anatomiczne i geometryczne pola leczenia są wyświetlane jako obrazy poprzeczne, przekształcone strzałkowe, czołowe i skośne w widokach 3D lub pokazywane w osi wiązki ze zdefiniowanymi strukturami lub bez nich i z cyfrowo zrekonstruowanymi radiogramami lub bez nich.

Galeria obrazów


Powiązane materiały

Powiązane aplikacje

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych