Informacje ogólne

Choć w diagnostyce choroby tętnic obwodowych (PVD) wykorzystuje się różne narzędzia kliniczne, angiografia tomografii komputerowej (CTA) stała się najczęściej wybieraną metodą badania w celu pozyskiwania informacji i planowania leczenia. Jedną z zalet CTA jest to, że na obrazach uzyskanych tą metodą widoczne są zarówno naczynia, jak i inne struktury anatomiczne oraz informacje 3D umożliwiające wszechstronniejszą analizę. Ponadto CTA jest przydatna u pacjentów, u których możliwości uzyskania dostępu obwodowego są ograniczone lub wcale ich nie ma, oraz u tych z założonymi stentami, w przypadku których przeprowadzenie badania MRA nie jest możliwe. Dokładna analiza danych uzyskanych za pomocą tych badań wymaga dużej ilości czasu. Potrzebujesz narzędzia, które przyśpieszy proces analizy.

Autobone and VesselIQ Xpress

Oprogramowanie AutoBone Xpress i VesselIQ Xpress oferuje łatwo dostępne i proste w obsłudze narzędzia, za pomocą których można analizować trójwymiarowe dane z badań angiograficznych w tym obecność zwężeń, skrzeplin, dane sprzed zabiegu założenia stentu i po nim oraz wizualizować kierunek krętości naczyń. Funkcje wyświetlania, pomiaru, nagrywania/archiwizowania wsadowego dostępne w tej aplikacji pozwolą usprawnić przebieg pracy i zwiększyć jego wydajność.

Najważniejsze cechy

 • Niewymagająca interakcji ze strony użytkownika segmentacja głowy, szyi i innych struktur anatomicznych z wyłączeniem kości.

 • Niewymagające interakcji ze strony użytkownika śledzenie większości badań naczyniowych, w których wyświetlana jest aorta piersiowa i brzuszna, aż do tętnic biodrowych.

 • Wyczerpujący, obsługiwany jednym kliknięciem pomiar zwężenia (Quick AVA) oraz analiza blaszki miażdżycowej każdej struktury naczyniowej, w tym tętnic wieńcowych.

 • Półautomatyczna segmentacja skrzeplin w tętniakach aorty lub w innych głównych naczyniach.

Funkcje

 • Możliwość określenia osi dowolnego naczynia i wykonania wielu pomiarów.

 • Dostęp do dodatkowych informacji umożliwiających:

  • wykrywanie i diagnostykę chorób naczyń w badaniu angiograficznym;

  • ocenę ilościową nieprawidłowych struktur anatomicznych i ich rozwoju;

  • określenie kierunku krętości naczyń i wizualizację blaszki miażdżycowej w kolorze;

  • planowanie zabiegów chirurgicznych;

  • planowanie założenia stentu;

  • ocenę przed przeprowadzeniem zabiegu i po nim;

  • porównanie wielu badań.

 • Szybkie usuwanie kości w celu ulepszenia podglądu naczyń.

 • Wyświetlanie w pierwszej kolejności istotnych klinicznie obrazów dzięki automatycznemu śledzeniu naczyń i szybkiej wizualizacji 3D.

 • Funkcja Auto Aorta umożliwia w pełni zautomatyzowane śledzenie aorty i tętnicy biodrowej.

 • Możliwość zmiany protokołów i etapów analizy bez konieczności przerywania bieżących działań.

 • Funkcja PlaqID umożliwia kolorowanie zwapnionej i niezwapnionej blaszki miażdżycowej zgodnie z ich wartościami CT.

 • Wystarczy jedno lub dwa kliknięcia, a funkcja Quick AVA dostępna w dowolnym protokole Volume Viewer umożliwi analizę wszystkich naczyń, w tym tętnic wieńcowych w widoku przekształcenia krzywoliniowego, widoku światła naczynia lub widoku MPR.

 • Możliwość zapisania bieżącego stanu przetwarzania wraz z pomiarami, widokami 3D, segmentacją i śledzeniem.

 • Wyjątkowy tryb porównywania wielu badań sprawia, że obserwacja rozwoju choroby staje się efektywniejsza.

 • W spersonalizowanych układach wyświetlania obrazu uwzględniono możliwość korzystania w trakcie oceny z dwóch ekranów.

 • Możliwość eksportowania tabeli z pomiarami i powiązanych zestawów obrazów w celu umieszczenia ich w raportach.

Wymagania systemowe

 • Oprogramowanie AW VolumeShare 2 lub nowsze

 • Oprogramowanie Volume Viewer 3 lub nowsze

 • Kolorowy monitor w układzie poziomym

 • 2 monitory

Przeznaczenie

VesselIQ Xpress jest zoptymalizowaną nieinwazyjną aplikacją do analizy anatomii i patologii naczyń krwionośnych i do ustalania sposobu leczenia na podstawie zbioru obrazów angiograficznych tomografii komputerowej (TK).

VesselIQ Xpress jest opcjonalną aplikacją przetwarzania końcowego, działającą na platformie AW Workstation (stacja robocza), skanerze TK lub stacjach PACS, która może być używana do analizy obrazów/danych angiograficznych TK 2D i 3D uzyskiwanych ze skanów TK zgodnych ze standardem DICOM 3.0 w celu oceny stanu układu krążenia i diagnostyki jego chorób. Oprogramowanie stanowi wsparcie dla lekarza w ocenie analizy zwężeń, wstępnego i końcowego planowania stentów i kierunkowej wizualizacji przebiegu naczyń.

Narzędzia do automatycznej wizualizacji VesselIQ Xpress umożliwiają użytkownikowi łatwiejszą segmentację struktur kostnych w celu dokładnej identyfikacji naczyń. Po wizualizacji naczyń dostępne są narzędzia do ustalania rozmiarów naczynia, analizy uwapnionych i nieuwapnionych blaszek w celu wyznaczenia ich gęstości w tętnicy wieńcowej i pomiaru obszarów nieprawidłowości w naczyniu.

AutoBone Xpress to dodatkowe rozszerzenie programowe aplikacji Volume Viewer przeznaczone na stację roboczą AW (Advantage Workstation). Służy do automatycznej segmentacji i usuwania kości głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn na podstawie danych z angiografii TK.

Galeria obrazów


Powiązane materiały

Powiązane aplikacje

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych