Informacje ogólne

Obrazowanie całego ciała metodą rezonansu magnetycznego (MRI) dostarcza cennych informacji na potrzeby diagnostyki. Jednakże przetwarzanie serii danych zależnych od czasu może komplikować przebieg pracy i obniżać jej wydajność. 

System BodyView oferuje algorytmy, narzędzia i przebiegi pracy do przetwarzania serii danych zależnych od czasu uzyskanych z badań całego ciała. Ponadto oblicza obrazy parametryczne z obrazów ze wzmocnieniem kontrastowym, na podstawie zmian natężenia sygnału w czasie.  

Najważniejsze cechy

 • Integracja z systemem READY View dająca dostęp do jego narzędzi i aplikacji.

 • Dwa zaawansowane protokoły: MR Standard (Standardowy MR) i Signal Enhancement Ratio (SER; stopień wzmocnienia obrazu).

 • Wspomagane przebiegi pracy do przetwarzania serii danych zależnych od czasu.  

 • Niestandardowe przebiegi pracy i aplikacje z możliwością dostosowania układu, regulowane ustawienia parametrów i niestandardowe etapy przeglądu. 

 • Tworzenie wykresów przebiegów czasowych i kolorowych obrazów parametrycznych.  

 • Automatyczny wybór najodpowiedniejszych protokołów. Interfejs graficzny do wyświetlania przebiegów czasowych lub funkcjonalnych

Funkcje


   Obszar pracy aplikacji Mr Standard (na górze) i SER (na dole)
prezentuje źródłowe i funkcjonalne obrazy oraz wykresy. 

 • Optymalizacja przebiegu pracy z dostępem do systemu READY View ze stacji roboczej PACS, stacji roboczej AW lub komputera PC.

 • Prosty przebieg pracy umożliwiający przegląd uzyskanych obrazów (MIP, MPR, 3D) i manipulowanie nimi, a także przetwarzanie i łączenie danych funkcjonalnych.

 • Przebieg pracy z pełnymi możliwościami dostosowywania na podstawie dostosowywanych układów, regulowanych ustawień parametrów i niestandardowych etapów przeglądu.

 • Protokół wyboru i przetwarzania danych funkcjonalnych jednym dotknięciem.

 • Łatwe w użyciu paski przewijania umożliwiające obliczanie obrazów parametrycznych i segmentację w czasie rzeczywistym.

 • Kreator ułatwiający definiowanie zakresów przed i po wzmocnieniu obrazu lub zakresów nasycenia i eliminacji środka na obrazie. Ustawienia zsynchronizowane z interfejsem graficznym ułatwiają definiowanie zakresów.

 • Automatyczne obliczanie kolorowych obrazów parametrycznych na podstawie zmian natężenia sygnału w czasie i po dostosowaniu progu szumów.

 • Segmentowanie map funkcjonalnych przez przycinanie według wartości minimalnych i maksymalnych.

 • Automatyczna zmiana szerokości i poziomu okna oraz dostosowywanie kolorów na obrazach parametrycznych w celu optymalnej prezentacji przypadków klinicznych.

 • Protokół MR Standard umożliwia analizę zmian kontrastu T1 lub T2; generowane są obrazy parametryczne oparte na następujących parametrach:

  • Całka wzmocnienia (EI)

  • Czas osiągnięcia amplitudy (TTP)

  • Średni czas osiągnięcia wzmocnienia (MTE)

  • Maksymalne nachylenie wzrostu (MSI)

  • Maksymalne nachylenie spadku (MSD)

 • Automatyczne określanie typu wzmocnienia (dodatnie, tzn. kontrast T1, lub ujemne, tzn. kontrast T2) na podstawie nazwy sekwencji impulsów w obrazie źródłowym.

 • Protokół Signal Enhanced Ratio (SER) umożliwia analizę zmian kontrastu T1; generowane są obrazy oparte na następujących parametrach:

  • Stopień wzmocnienia obrazu (SER)

  • Maksymalne nachylenie wzrostu (MSI)

  • Całka wzmocnienia wartości dodatnich (PEI)

Wymagania systemowe

 • Oprogramowanie VolumeShare 5 lub nowsze

 • Jeden lub dwa monitory

 • BodyView wymaga systemu READY View

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • HP Z800: 12 GB lub więcej pamięci RAM

 • HP XW8600: 12 GB lub więcej pamięci RAM 

 • HP XW8400: 12 GB lub więcej pamięci RAM

Przeznaczenie

BodyView to oprogramowanie do analizy obrazu, które pozwala użytkownikowi na wyświetlanie i przetwarzanie obrazów MR całego ciała.

Galeria obrazów

Do pobrania


Powiązane materiały

Powiązane aplikacje

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych