Informacje ogólne

Brain View

Zaawansowane metody obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), takie jak spektroskopia, obrazowanie zależne od dyfuzji (DWI) i obrazowanie tensora dyfuzji (DTI), serie Time Course oraz obrazowanie funkcjonalne, znacznie zwiększyły możliwości obrazowania stanów chorobowych mózgu. Oprócz konwencjonalnych danych anatomicznych i strukturalnych te zaawansowane techniki dostarczają informacji fizjologicznych na temat metabolizmu i hemodynamiki. Dane zgromadzone techniką obrazowania MR wspomagają diagnozowanie chorób neurologicznych i onkologicznych.

System BRAIN View, zintegrowany z platformą READY View, oferuje zaawansowane techniki do łatwej i trafnej analizy informacji pochodzących z różnych zestawów danych obrazowych MR mózgu.

Najważniejsze cechy

 • Funkcje BrainStat i BrainStat AIF oferujące przebieg pracy z pełnymi możliwościami dostosowania, z dostosowywanymi układami, spersonalizowanymi ustawieniami parametrów i niestandardowymi etapami przeglądu.

 • Funkcja FiberTrak dostarczająca szczegółowych informacji o mikrostrukturze tkanek.

 • Funkcja Arterial Spin Labeling (ASL) dostarczająca informacji o niedostatecznie i bogato unaczynionych obszarach mózgu.

Funkcje

 • Oprogramowanie BRAIN View oferuje protokoły przetwarzania danych mózgu o wielu parametrach.

 • Usprawniony przebieg pracy, umożliwiający łatwy przegląd obrazów MIP (projekcja maksymalnej intensywności), MPR (rekonstrukcja wielopłaszczyznowa) i renderowanych obrazów 3D, z możliwością przetwarzania i łączenia danych funkcjonalnych.

 • Protokół One Touch umożliwiający wybór i przetwarzanie danych funkcjonalnych jednym kliknięciem.

 • Automatyczny wybór przez program najodpowiedniejszych protokołów.

 • Łatwe w użyciu paski przewijania, umożliwiające obliczanie i/lub segmentowanie obrazów parametrycznych w czasie rzeczywistym.

 • Funkcja BrainStat automatycznie generująca przetworzone mapy na podstawie dopasowania funkcji zmiennej losowej gamma (GVF) do krzywej stężenia; przetworzone mapy to:

  • Względna objętość krwi w mózgu (rCBV)

  • Względny przepływ krwi w mózgu (rCBF)

  • Średni czas przejścia (MTT)

  • Czas osiągnięcia amplitudy (TTP)

 • Funkcja FiberTrak dostarczająca szczegółowych informacji o mikrostrukturze tkanek przez rekonstrukcję przebiegu włókien nerwowych na podstawie serii obrazów tensora dyfuzji.

 • Funkcja Arterial Spin Labeling (ASL) wykorzystująca wodę zawartą w krwi tętniczej jako endogenny środek kontrastujący w celu wizualizacji perfuzji tkanki i oceny przepływu krwi przez mózg.

Wymagania systemowe

 • Oprogramowanie VolumeShare 5 lub nowsze

 • Jeden lub dwa monitory

 • BrainView wymaga systemu READY View

 • Niektóre funkcje wymagają protokołów MR Standard i SER

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • HP Z800: 12 GB lub więcej pamięci RAM

 • HP XW8600: 12 GB lub więcej pamięci RAM

 • HP XW8400: 12 GB lub więcej pamięci RAM

Przeznaczenie

BRAIN View to oprogramowanie do analizy obrazu, które pozwala użytkownikowi na wyświetlanie i przetwarzanie obrazów MR mózgu.

Galeria obrazów

Do pobrania