Informacje ogólne

Kardiologiczne badania TK dostarczają krytycznych informacji praktykom leczenia chorób serca. Dokładne informacje dotyczące złożonej anatomii lewego przedsionka, żył płucnych, zatoki wieńcowej czy żył serca mają znaczny wpływ na skuteczność leczenia chorób serca: mogą przyspieszać wykonywanie procedur i ułatwiać leczenie. Jednakże analiza i raportowanie dużych ilości informacji z kardiologicznych badań TK może być czasochłonne. Program automatyzujący wiele rutynowych funkcji oraz oferujący narzędzia do łatwej oceny ilościowej i jakościowej wielu aspektów czynności serca usprawniłby przebieg pracy i zwiększyłby pewność diagnostyczną.

GE Healthcare CardEPCardEP to zintegrowane oprogramowanie działające na stacji roboczej AW, przeznaczone do przetwarzania i analizy obrazów w obrazowaniu sercowo-naczyniowym i elektrofizjologicznym. Umożliwia przetwarzanie, wyświetlanie, reformatowanie i analizę 2D lub 3D standardowych obrazów serca w celu jakościowej lub ilościowej oceny anatomii serca i żył płucnych na podstawie zestawów danych obrazowych jednej lub kilku faz cyklu pracy serca.

Najważniejsze cechy

 • Możliwość wizualizacji układu anatomicznego lewego przedsionka i naczyń płucnych.

 • Możliwość wizualizacji początków naczyń płucnych. 

 • Ułatwienie segmentacji serca.

 • Ułatwienie wizualizacji i oceny ilościowej przebiegu żył serca. 

 • Szeroki wybór protokołów 2D, 3D lub reformatowanych, za pomocą których przeprowadza się analizę obrazów.

Funkcje

Oprogramowanie CardEP oferuje szereg funkcji zwiększających elastyczność analizy obrazów:

 • Projekcje 3D serca i jam z renderowaniem objętości.

 • Uzyskiwanie segmentowanych projekcji 3D lewego przedsionka i żył płucnych.

 • Wyświetlanie „drążonych” widoków 3D VR serca. Pomiar żył płucnych i uszka lewego przedsionka z użyciem wstępnie zdefiniowanych protokołów.

 • Renderowanie i wyświetlanie projekcji 2D/3D lewych jam serca w jednej lub kilku fazach cyklu pracy serca, z automatyczną ekstrakcją z jednego kliknięcia.

 • Reformatowanie standardowych obrazów osiowych TK jednej lub kilku faz cyklu pracy serca do osi krótkiej lub długiej i zapisywanie serii obrazów do dalszej analizy.

 • Automatyczne śledzenie, ekstrakcja i wyświetlanie żył płucnych za pomocą narzędzia do analizy naczyń płucnych.

 • Generowanie pomiarów żył płucnych.

 • Automatyczne śledzenie, ekstrakcja i wyświetlanie zatoki wieńcowej i żył serca za pomocą narzędzia do analizy zatoki wieńcowej.

 • Przeprowadzanie standardowego reformatowania 2D i renderowania objętości 3D, w tym widoku „drążonego”, anatomii serca za pomocą zoptymalizowanej przeglądarki  Volume Viewer i narzędzi do renderowania 3D.

 • Rejestrowanie obrazów z różnych faz cyklu pracy serca do unikatowego zestawu danych, który można zapisać jako obiekt 3D lub wykorzystać do dalszej analizy.

 • Stosowanie wstępnie zdefiniowanych widoków nawigacyjnych żył płucnych w celu uzyskania perspektywy „przelotu” nad naczyniami.Wymagania systemowe

Wymagania dotyczące obrazów
Oprogramowanie CardEP akceptuje standardowe, bramkowane zestawy obrazów z TK serca, uzyskane za pomocą kwalifikujących się skanerów MDCT lub EBT firmy GE. Muszą one spełniać te same wymagania dotyczące obrazów, jak pochodzące z podstawowej aplikacji Volume Viewer.

Wymagania systemowe
Oprogramowanie CardEP można zainstalować na stacji roboczej AW z aplikacjami AW Basic Display i Volume Viewer.

 • Stacja robocza AW w wersji 4.1 lub nowszej, z jedną z następujących opcji zalecanych:

  • Drukarka Codonics NP 1660M

  • Drukarka Kodak 3600 DMI

  • Kolorowy monitor w układzie poziomym

Przeznaczenie

CardEP jest opcjonalnym oprogramowaniem do przetwarzania, działającym na platformie stacji roboczej AW. Produkt służy do analizy obrazów z angiografii TK na potrzeby oceny stanu serca, łącznie z przedsionkami, żyłami płucnymi i zatoką wieńcową. Zawiera narzędzia do analizy ilościowej oraz daje wiele możliwości wyświetlania, pomiaru i eksportu modeli.

Galeria obrazów

Do pobrania