Informacje ogólne

advanced visualization cardiq function xpress.

Choroby serca stanowią jeden z czołowych problemów zdrowotnych w skali całego świata. Skuteczne leczenie wielu stanów wywołujących i podtrzymujących choroby serca wymaga od lekarzy podejścia do określonych problemów sercowych z maksymalną ilością informacji, jakie dostarcza dzisiejsza technologia. Aby dostarczyć takich informacji lekarzom kierującym na badania, potrzeba oprogramowania dającego wgląd w anatomię i czynność serca oraz dostęp do danych ilościowych.

Oprogramowanie do przetwarzania obrazów CardIQ Function Xpress ułatwia ocenę czynności serca oraz trafne diagnozowanie chorób układu krążenia. Udostępniając dokładną i powtarzalną ocenę ilościową objętości lewej i prawej komory, frakcji wyrzutowych oraz masy mięśnia sercowego. Oprogramowanie CardIQ Function Xpress jest zoptymalizowane do oceny czynności serca z wykorzystaniem wielofazowych, wielowarstwowych obrazów TK tego narządu.   

Opcja CardIQ Function Xpress oferuje łatwy w użyciu i szybki sposób na przeprowadzanie analizy czynnościowej układu krążenia. 

Najważniejsze cechy

 • Automatyczne przetwarzanie i ładowanie badań.

 • Automatyczne wykrywanie wszystkich jam serca we wszystkich fazach. 

 • Automatyczna analiza frakcji wyrzutowej i objętości jam serca z wiarygodnością wynoszącą 91% w przypadku automatycznej frakcji wyrzutowej lewej i prawej komory.

 • Analiza mięśnia sercowego uruchamiana jednym kliknięciem, zawierająca obrazy tarczowe.

 • Równoczesny przegląd przypadków w czasie rzeczywistym.

 • Natychmiastowe wczytywanie danych wielofazowych. 

 • Przegląd wielu przypadków w czasie rzeczywistym. 

 • Generowanie raportów z importowanymi danymi analitycznymi.

Funkcje

 • Możliwość stosowania aplikacji CardIQ Function Xpress do standardowych, osiowych obrazów TK uzyskanych na skanerze firmy GE przy użyciu opcji akwizycji obrazów serca SnapShot.

 • Automatyczny wybór każdej jamy serca do indywidualnej analizy objętości.

 • Przetwarzanie w tle danych czynnościowych na potrzeby przeglądu frakcji wyrzutowej w czasie rzeczywistym, analizy objętości i analizy mięśnia sercowego.

 • Możliwość wyodrębniania, renderowania i wyświetlania modeli objętościowych 3D wsierdzia w celu obliczenia frakcji wyrzutowej.

 • Automatyczne wykrywanie ścian wsierdzia i nasierdzia w celu analizy ruchu, grubości i pogrubienia ścian oraz masy mięśnia sercowego. Możliwość przeprowadzania analizy objętości wszystkich jam serca.

 • Możliwość automatycznego obliczania objętości lewego przedsionka z wyłączeniem żyły płucnej.

 • Możliwość aktywacji jednym kliknięciem wizualnego ruchu ścian z obrazami osi krótkiej w orientacji podstawnej, pośredniej i dystalnej, wraz z dwujamowym widokiem osi długiej.

 • Możliwość przeprowadzania analizy mięśnia sercowego z obliczeniami ruchu i grubości ścian oraz masy.

 • Elastyczne narzędzia raportowania umożliwiające dołączanie reprezentacji graficznych.

 • Wyświetlanie tabeli kluczowych parametrów czynnościowych na potrzeby błyskawicznej wizualizacji.

Wymagania systemowe

 • Stacja robocza AW VolumeShare z oprogramowaniem VolumeShare 2 i osprzętem xw8400 lub lepszym (64-bitowym) 

 • Automatyczne uruchamianie i przetwarzanie dostępne tylko na stacjach roboczych xw8400 z 16 GB pamięci RAM lub lepszymi.

 • Konfiguracja z 2 monitorami

 • Kolorowy monitor w układzie poziomym

Przeznaczenie

Oprogramowanie CardIQ Function Xpress jest przeznaczone do zoptymalizowanej, nieinwazyjnej analizy anatomii i patologii układu krążenia, a ponadto ułatwia ustalanie optymalnego planu leczenia opartego na analizie zestawu obrazów angiograficznych tomografii komputerowej (TK).

Galeria Obrazów