Informacje ogólne

Choroba wieńcowa pozostaje nadal jedną z czołowych przyczyn śmierci w skali całego świata. Wśród cierpiących na tę chorobę istnieje rosnąca liczba pacjentów z upośledzeniem czynności lewej komory. Wraz z rozwojem obrazowania fizjologicznego dąży się do opracowania technologii TK umożliwiającej nieinwazyjną ocenę mającą na celu wykrywanie choroby wieńcowej z użyciem danych anatomicznych.

Integracja wyników klinicznych angiografii TK naczyń wieńcowych i badań fizjologicznych wykonywanych za pomocą aparatu PET lub SPECT umożliwia nieinwazyjną ocenę tętnic wieńcowych, która stanowi cenne narzędzie w diagnostyce i leczeniu.

Oprogramowanie CardIQ Fusion* oferuje protokoły 2D, 3D i reformatowane, ułatwiające analizę i pomiar rozległości upośledzenia tętnic wieńcowych. Za pomocą oprogramowania CardIQ Fusion można wizualizować perfuzję na obrazach fizjologicznych SPECT i PET oraz dane o żywotności wysiłkowe i spoczynkowe. Ponadto umożliwia ono łączenie danych anatomicznych i fizjologicznych na połączonych orazach 2D lub 3D.

Najważniejsze cechy

 • Szybkie badanie PET/TK wykonywane w czasie jednej wizyty, umożliwiające kompleksową ocenę serca.

 • Łatwe w użyciu, oszczędzające czas narzędzie do równoczesnej oceny anatomicznej i fizjologicznej.

 • Przyjazna pacjentowi i mniej inwazyjna alternatywa uzyskania diagnostycznego arteriogramu naczyń wieńcowych.

Funkcje

 • Wyodrębnianie, renderowanie i wyświetlanie obrazów drzewa naczyń wieńcowych.

 • Automatyczne reformatowanie standardowych osiowych obrazów TK, SPECT oraz obrazów połączonych.

 • Śledzenie, wyodrębnianie i wyświetlanie tętnic wieńcowych.

 • Pomiar parametrów naczyń wieńcowych, w tym zwężenia, gęstości i długości.

 • Funkcja Dynamic AVA dająca możliwość dodawania do analizy w dowolnej chwili nowych naczyń ze złogami jednopunktowymi.

 • Baza danych z etykietami naczyń, zawierająca nazwy dla każdego protokołu i umożliwiająca łatwe korygowanie lub dodawanie etykiet naczyń.

 • Narzędzie do analizy naczyń wieńcowych umożliwiające śledzenie, wyodrębnianie, wizualizację i pomiar tętnic wieńcowych.

 • Funkcja orientacji cewników umożliwiająca interaktywne ustawianie widoku w orientacjach RAO/LAO i CRA/CAU.

 • Tryb projekcji filmowej umożliwiający sekwencyjne wyświetlanie wszystkich warstw naczynia lub ich ograniczonego zakresu.

 • Tryb filmowy umożliwiający zapisywanie wielu widoków serca i ich wyświetlanie w sekwencji filmowej.

 • Zestaw wstępnie zdefiniowanych protokołów, które można modyfikować w celu tworzenia własnych protokołów.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie CardIQ Fusion akceptuje standardowe zestawy obrazów TK, PET i SPECT uzyskane na dedykowanych skanerach firmy GE z użyciem odpowiedniego oprogramowania do obrazowania serca. Muszą one spełniać te same wymagania dotyczące obrazów, jak w przypadku podstawowej aplikacji Volume Viewer.

Opcję CardIQ Fusion można zainstalować na stacji roboczej AW firmy GE z platformą AW Basic Display, Volume Share 21 lub nowszą. 

1. Wymagane jest 2 GB pamięci RAM i 2 monitory.

Przeznaczenie

Oprogramowanie CardIQ Fusion jest przeznaczone do zoptymalizowanej, nieinwazyjnej analizy anatomii i patologii naczyń, a ponadto ułatwia ocenę danych czynnościowych, np. obrazów perfuzji PET i dostosowanie planu leczenia na podstawie połączonych danych anatomicznych i czynnościowych. Dane anatomiczne mogą pochodzić z zestawu obrazów angiograficznych tomografii komputerowej (TK), natomiast dane czynnościowe z danych PET, SPECT lub przetworzonych danych TK.

Galeria obrazów

Do pobrania