Informacje ogólne

Ocena żywotności tkanki mięśnia sercowego u pacjentów z niedokrwienną dysfunkcją lewej komory ma duże znaczenie kliniczne i terapeutyczne. Ponieważ pacjenci z dysfunkcją komorową podlegają wyższemu ryzyku operacyjnemu, kardiolodzy i kardiochirurdzy często muszą zestawić potencjalne ryzyko i korzyści związane z zabiegami rewaskularyzacji.

advanced visualization cardiq physio.

CardIQ Physio to w pełni zintegrowany pakiet oprogramowania do przetwarzania i oceny, obejmujący protokoły przetwarzania, wizualizacji i oceny ilościowej. CardIQ Physio umożliwia dokładną i powtarzalną ocenę ilościową objętości lewej komory, frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego. Ta nieinwazyjna metoda, zoptymalizowana do oceny czynności serca za pomocą wielofazowych, wielowarstwowych obrazów PET serca uzyskanych aparatem GE Discovery PET, ułatwia diagnozowanie i leczenie chorób układu krążenia.

Najważniejsze cechy

 • Inteligentne wygładzanie poprawiające wskaźnik jakości obrazu map czynnościowych przy obecności szumu.

 • Usprawniony przebieg pracy związany z klasyfikacją tkanek.

 • Obsługa wstrzykiwania z szybkością 4 cm3/s.

 • Protokoły oceny udaru mózgu i guzów na obrazach TK.

 • Szeroka gama map czynnościowych. 

Funkcje

 • Funkcje przeglądu:

  • Możliwość uruchomienia trzech serii statycznych, bramkowanych lub dynamicznych 

  • Mapy polarne ułatwiające wizualizację choroby lub defektu

  • Mapy polarne w układach ASNC z obszarowymi nakładkami układu naczyniowego

  • Automatyczna reorientacja

  • Elastyczne lub dostosowywane filtrowanie objętości 3D

  • Elastyczne sumowanie badań bramkowanych i dynamicznych

 • Funkcje analizy perfuzji:

  • Szacunkowa masa, oraz ocena punktowa badańspoczynkowych/wysiłkowych/odwracalności

  • Rozległość ubytku perfuzji

 • Funkcje oceny żywotności:

  • Stopień żywotności obszaru

  • Narzędzie dopasowania/niedopasowania FDG/perfuzji na potrzeby oceny żywotności za pomocą badań metabolicznych

 • Funkcje analizy czynnościowej:

  • Wykres objętości lewej komory

  • Objętość końcowo-rozkurczowa

  • Objętość końcowo-skurczowa

  • Pojemność wyrzutowa

  • Frakcja wyrzutowa

  • Masa

  • Wskaźnik ryzyka TID

 • Ocena ściany lewej komory poprzez rejestrację filmową ruchu mięśnia sercowego wzdłuż obrysów nasierdzia i wsierdzia 

 • Analiza dynamiczna umożliwiająca wybór obrazów osi krótkiej w systemie DICOM do analizy przepływu krwi w mięśniu sercowym za pomocą oprogramowania innych firm

 • Funkcje usprawniające przebieg pracy:

  • Ładowanie zgodnych ze standardem DICOM obrazów osi krótkiej, poziomej osi długiej i pionowej osi długiej

  • Elastyczne dodawanie adnotacji przez użytkownika

  • Zapisywanie obrazów w innych rozdzielczościach

  • Zapisywanie sekwencji w formatach filmowych

  • Dostosowywanie układu wykresów polarnych

  • Interaktywny kursor raportów

  • Definiowanie własnych map barwnych, filtrów, opcji wyświetlania na ekranie

 • Funkcje raportowania (drukowania):

  • Mapy polarne spoczynkowe i wysiłkowe

  • Objętości ED i ES

  • Frakcja wyrzutowa lewej komory

  • Obrazy warstw skośnych

  • Dowolne ekrany i pola obrazu

Wymagania systemowe

Oprogramowanie CardIQ Physio jest dostępne w postaci pełnego pakietu w systemie AW w wersji 4.2p lub nowszej i obejmuje funkcje PET.

 • Oprogramowanie konsoli operatora TK do bramkowania prospektywnego i CardIQ Snapshot do bramkowania retrospektywnego i rekonstrukcji badań spiralnych CTA 

 • Zestaw interfejsu bramkowania dla Discovery ST, LS lub DSTE

 • Monitor EKG Ivy 3100 lub 3150

 • Symulator i adapter EKG (niepotrzebny w przypadku monitora 3150) 

Przeznaczenie

CardIQ Physio to narzędzie pomocne lekarzom do przeprowadzania analiz zestawów statycznych, dynamicznych lub bramkowanych obrazów osiowych PET za pomocą rozmaitych funkcji wyświetlania, pomiaru i drukowania/archiwizowania. Pomiary dotyczą perfuzji, objętości końcowo-rozkurczowej i końcowo skurczowej, pojemności wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, masy mięśnia sercowego i rozszerzenia przejściowego miejsca niedokrwienia. Dostępna jest także opcja pozwalająca lekarzom na wizualizację reformatowanych danych PET dotyczących perfuzji i żywotności oraz ich porównywanie. Dane dotyczące perfuzji i żywotności mogą być zarejestrowane w stanie wysiłku lub spoczynku i mogą być przetwarzane indywidualnie albo równocześnie.

Galeria obrazów

Do pobrania