Informacje ogólne

Tomografia wielowarstwowa stała się preferowaną metodą niezawodnego, nieinwazyjnego obrazowania układu krążenia. Jest łatwa w użyciu, dostępna i dostarcza cennych danych z diagnostycznego punktu widzenia. Kluczem do maksymalizacji korzyści oferowanych przez tę technologię jest zastosowanie narzędzia do przetwarzania i analizy obrazów, przeznaczonego specjalnie do obrazowania serca.

CardIQ Xpress 2.0 Reveal to łatwe w obsłudze, efektywne oprogramowanie do wyświetlania, reformatowania i analizy obrazów TK 2D lub 3D serca na potrzeby jakościowej lub ilościowej oceny anatomii serca i tętnic wieńcowych na podstawie zestawu danych obrazowych z jednej lub kilku faz cyklu pracy serca. Oprogramowanie CardIQ Xpress 2.0 Reveal zastosowane do obrazów SnapShot Freeze powstałych w wybranych aparatach TK firmy GE może automatycznie przetwarzać i wyświetlać obrazy anatomii naczyń wieńcowych z redukcją rozmycia spowodowanego ich ruchem.

Najważniejsze cechy

 • Nieinwazyjna alternatywa ułatwiająca diagnozowanie choroby wieńcowej.

 • Uproszczony przebieg pracy.

 • Wyodrębnianie, renderowanie i wyświetlanie obrazów 2D/3D drzewa naczyń wieńcowych z automatycznym śledzeniem naczyń jednym kliknięciem. 

 • Automatyczne wyświetlanie obrazów przetworzonych przez oprogramowanie SnapShot Freeze z redukcją rozmycia spowodowanego ruchem.  

 • Ocena czynności serca jednym kliknięciem.  

 • Pomiar parametrów tętnic wieńcowych, w tym zwężenia, gęstości zwężenia i długości zwężonego odcinka.

Funkcje

 • W pełni zintegrowany pakiet do przetwarzania obrazów, służący do oceny morfologii serca, żywotności tętnic wieńcowych, perfuzji względnej, drożności pomostowania aortalno-wieńcowego, przeprowadzania badań kontrolnych po interwencjach i oceny czynnościowej serca.

 • Możliwość automatycznego renderowania danych w celu usprawnienia odczytu poprzez uzyskanie następujących danych:

  • Renderowany obraz 3D serca

  • Widok angiograficzny

  • Drzewo VR

  • Frakcja wyrzutowa

 • Wspomagane kolorem rozpoznawanie wad perfuzyjnych, umożliwiające wykrywanie choroby niedokrwiennej serca.

 • Możliwość automatycznego reformatowania standardowych osiowych obrazów TK z jednej lub kilku faz cyklu pracy serca w widokach osi krótkiej, długiej i długiej na dwie jamy serca w celu ułatwienia przeglądu badania.

 • Możliwość przeprowadzania jednym kliknięciem ocen czynności serca na sekwencjach filmowych obejmujących obrazy wielu faz cyklu pracy serca.

 • Funkcja PlaqID poprawiająca wartości HU składników płytki miażdżycowej i udostępniająca mapę barwną z możliwością dostosowania.

 • Widok angiograficzny uzyskiwany jednym dotknięciem, pozwalający wyświetlać obraz drzewa naczyń wieńcowych i mięśnia sercowego przez automatyczne usuwanie jam serca i uzyskiwanie w ten sposób widoku porównawczego na potrzeby cewnikowania.

 • Model przezroczystości umożliwiający wizualizację tętnic wieńcowych względem jam serca, z możliwością stopniowego usuwania jam.

 • Uzyskiwanie widoków 4D zastawki aorty i zastawki mitralnej z jednego kliknięcia.

 • Możliwość automatycznego wyodrębniania lewej komory z wyborem objętości końcowo-skórczowej ES i końcowo-rozkórczowej ED do pomiarów frakcji i objętości wyrzutowej.

 • Reformatowanie ukośne pozwalające uzyskać widoki pod standardowymi kątami cewnikowania w celu ułatwienia analizy naczyń wieńcowych.

 • Możliwość ładowania obrazów wielofazowych, przeglądu danych i wyboru fazy lub faz do dalszego przetwarzania przez usunięcie faz nieistotnych.

 • Możliwość rejestrowania obrazów z różnych faz cyklu pracy serca do unikatowego połączonego zestawu danych, który można zapisać jako obiekt 3D lub wykorzystać do dalszej analizy.

Wymagania systemowe

 • Opcję CardIQ Xpress 2.0 Reveal można zainstalować na stacji roboczej AW firmy GE z zainstalowanym oprogramowaniem Volume Share 5.

 • Możliwość zainstalowania na:

  • o stacji roboczej xw8400 z 16 GB pamięci RAM,

  • o stacji roboczej xw8600 z 16 GB pamięci RAM,

  • o z800 z 24 GB pamięci RAM.

 • AW Server – na serwerze 12K w danej chwili może być opracowywany jeden przypadek z użyciem CardIQ Xpress 2.0 Reveal

 • 2-barwny monitor w orientacji poziomej, gdy oprogramowanie jest zainstalowane w stacji AW

 • Korekcja rozmycia spowodowanego ruchem wymaga oprogramowania Volume Share 5 i odpowiednich obrazów TK przetworzonych przez opcjonalne oprogramowanie SnapShot Freeze.

Przeznaczenie

CardIQ Xpress 2.0 Reveal to zoptymalizowana nieinwazyjna aplikacja służąca do analizy anatomii i patologii układu krążenia oraz do pomocy w określeniu planu leczenia na podstawie zestawu obrazów angiograficznych tomografii komputerowej (TK). CardIQ Xpress 2.0 Reveal to pakiet oprogramowania do nieinwazyjnej analizy obrazów TK, pomocny w diagnozowaniu chorób układu krążenia, w tym choroby wieńcowej, ocenie parametrów czynnościowych i struktur serca oraz w obrazowaniu kontrolnym po założeniu stentów, bypassów i obrazowaniu płytki miażdżycowej. CardIQ Xpress 2.0 Reveal oferuje unikatowe narzędzia, takie jak narzędzie automatycznego obrysu, które przetwarza wstępnie dane TK i umieszcza je w różnych polach widoku celem skrócenia czasu odczytu i tym samym usprawnienia przebiegu pracy. Dzięki oprogramowaniu CardIQ Xpress 2.0 Reveal użytkownik może zaznaczać kolorem tkankę mięśnia sercowego, wskazując obszary o obniżonej/podwyższonej gęstości w tkance mięśnia sercowego. Dzięki widokowi typu IVUS użytkownik może zaznaczać kolorem jednostki HU płytki miażdżycowej, aby lepiej pokazać różnicę pomiędzy zwapnioną i niezwapnioną płytką miażdżycową na ścianach i w świetle naczyń, aby określić stopień miażdżycy tętnic. Użytkownik może obserwować różne płaszczyzny zastawek w różnych nowych układach dostosowanych do układu serca. Widok typu IVUS powstaje przez zastosowanie funkcji renderowania objętości (Volume Rendering) firmy GE w przekroju prostopadłym do wykrytej linii środkowej. Taki widok po prostu przedstawia przekrój tak, jak przy obrazowaniu IVUS, a oznaczenia barwne jako obrazy IVUS. Nie są dodawane żadne dodatkowe informacje diagnostyczne.

Oprogramowanie CardIQ Xpress 2.0 Reveal jest przeznaczone do użytku na stacji roboczej AW, skanerze TK, stacjach PAC lub Centricity, których można używać do analizy obrazów/danych angiograficznych TK 2D lub 3D pochodzących ze skanów TK DICOM 3.0.

Galeria obrazów

Do pobrania