Informacje ogólne

GE Healthcare Colon VCAR ECRak jelita grubego jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że wczesne wykrywanie polipów okrężnicy może przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności spowodowanej rakiem tej części jelita. Potrzebny jest protokół, który umożliwia szybkie i dokładne wykrywanie oraz tworzenie raportu wyników obrazowania TK okrężnicy. Potrzeba oprogramowania, które optymalizuje przebieg pracy i umożliwia szybki odczyt danych z badania.

Colon VCAR EC stanowi kompleksowe rozwiązanie do wykrywania zmian w okrężnicy, zapewniające elastyczność i wydajność. Dzięki temu możliwe jest ukazanie struktur anatomicznych, które normalnie byłyby zasłonięte przez oznaczony płyn. Ponadto funkcja Digital Contrast Agent zaznacza potencjalnie podejrzane obszary.

Najważniejsze cechy

 • Program umożliwia wykonanie odczytu i rozwiązanie problemu z użyciem widoków 2D, 3D lub przekroju w 360 stopniach.

 • Funkcja łączenia polipów w obrazach na brzuchu/na wznak umożliwia szybką nawigację między zestawami danych.

 • Funkcja Digital Contrast Agent (DCA) umożliwia automatyczną wizualizację charakterystycznych kształtów polipów.

 • Funkcja elektronicznego oczyszczania obrazu (EC) pozwala usunąć z widoku oznaczony kał i płyn, ułatwiając tym samym wykrywanie zmian.

Funkcje

 • Rozwiązywanie problemów dzięki zsynchronizowanemu przeglądaniu widoków na brzuchu i na wznak.

 • Synchronizacja widoków na brzuchu i na wznak w oparciu o umiejscowienie oznaczenia polipa i odległość od linii środkowej.

 • Funkcja pełnego raportowania wyników dzięki prostym i wygodnym w użyciu narzędziom do pomiaru polipów i linii środkowej.

 • Możliwe dowolne kombinacje zsynchronizowanych widoków 2D, 3D i w 360 stopniach.

 • Większa skuteczność rozwiązywania problemów i pierwszego odczytu dzięki przekrojom.

 • Możliwość zmiany prędkości nawigacji.

 • Dokładne badania dzięki możliwości prześledzenia całego jelita od odbytu do krętnicy.

 • Nieograniczone kąty widzenia całej powierzchni okrężnicy.

 • W celu uzyskania bardziej przejrzystej wizualizacji zaznaczonych zmian można je oznaczyć kolorem.

 • Oprogramowanie umożliwia ocenę struktur w obszarze świateł, ścian, narządów pozaokrężniczych i miednicy.

 • Wybór narzędzi do specjalnych zastosowań ułatwia wykonywanie dokładnych badań.

 • Usprawniony przebieg pracy dzięki szybkiemu, interaktywnemu tworzeniu elektronicznych opisów dotyczących pacjenta.


Wymagania systemowe

Przeznaczenie

Colon VCAR EC jest pakietem oprogramowania do analizy obrazów TK, pozwalającym na wizualizację 2D i 3D obrazów okrężnicy, pochodzących z badań TK zgodnych ze standardem DICOM 3.0, w celu zbadania okrężnicy w kierunku polipów, mas, raków i innych zmian. Oferuje on funkcję renderowania 2D/3D, zaznaczanie podejrzanych zmian, równoczesny podgląd 2D, 3D i przekroju 360 oraz widok od wewnątrz skierowany na obiekt. W odróżnieniu od standardowej kolonoskopii narzędzie to, dzięki możliwości prezentacji trójwymiarowej, zapewnia znacznie głębszą penetrację jelita. Pakiet przeznaczony jest dla lekarzy i służy do przetwarzania, renderowania, przeglądania, archiwizowania, drukowania i przesyłania obrazów z badań okrężnicy. Moduł Colon VCAR DCA (Digital Contrast Agent) to zautomatyzowana funkcja wyróżniania służąca do wizualnej identyfikacji struktur kulistych w obszarze okrężnicy i równocześnie używana jako narzędzie odczytu. Funkcja DCA to trójwymiarowy filtr tworzący obrazy z wyróżnionymi kulistymi obszarami anatomicznymi, jak np. polipy i/lub kał. Funkcja Colon VCAR wyświetla wyróżnione obszary kuliste za pomocą kolorów. Udostępniane lekarzowi obrazy są pomocne w charakteryzacji potencjalnych polipów i procesie podejmowania decyzji dotyczących opieki nad pacjentami.

Galeria obrazów

Do pobrania


Powiązane materiały

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych