Informacje ogólne

Perfusion 4D Multi-organ to szybkie i łatwe w użyciu oprogramowanie, gwarantujące automatyczną ocenę tkanek pod kątem zmian perfuzji. Model działania oparty na protokołach prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces, redukując potrzebę wciskania dużej liczby klawiszy i zapewniając spójność powtarzanych czynności. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie potrzebnych informacji w sposób szybki i niezawodny.

GE Healthcare CT Perfusion 4D Multi Organ

Aplikacja CT Perfusion 4D Multi-Organ firmy GE to szybkie, łatwe w użyciu i zautomatyzowane oprogramowanie do analizy obrazów perfuzji TK związanych z angiogenezą udarów i guzów. Przyjazny interfejs użytkownika i w pełni automatyczne funkcje przetwarzania obrazów perfuzji ułatwiają stawianie szybkiej i precyzyjnej diagnozy oraz podejmowanie pewnych i rzetelnych decyzji dotyczących leczenia.

Firma GE, wykorzystując swoje doświadczenie z zakresu dekonwolucji, zaimplementowała w programie algorytm korekty opóźnień. Aplikacja Perfusion 4D Multi-organ to nowy sposób oceny perfuzji. Funkcja Smart Map umożliwia tworzenie map funkcjonalnych o zredukowanej ilości szumu, jednocześnie zapewniając szczegółowość samego obrazu.

Najważniejsze cechy

 • Wysoka inteligencja przy opracowywaniu map funkcjonalnych na podstawie obrazów z szumem.  

 • Sprawny przebieg pracy przy klasyfikacji tkanek. 

 • Obsługa wstrzykiwania z szybkością 4 cm3/s.

 • Bogactwo rozwiązań usprawniających pracę.  

 • Zastosowanie metody dekonwolucji z korektą opóźnienia firmy GE.

Funkcje

 • Wizualizacja wszystkich informacji w pełnej wolumetrycznej formie z możliwością zastosowania wszystkich wolumetrycznych narzędzi do analizy obrazu programu Volume Viewer.

 • Funkcja Smart Maps korzystająca z inteligentnego algorytmu tłumienia szumów 4D i zwiększająca jakość obrazu map funkcjonalnych przy wysokim stopniu szumu.

 • Sprawna klasyfikacja i wizualizacja tkanek, wykorzystująca progowanie wybranych map funkcjonalnych.

 • Przykładowe rozwiązania usprawniające pracę:

  • Automatyczne wykrywanie naczyń.

  • Progresywne wyliczenia map funkcjonalnych.

  • Objętościowa wizualizacja map funkcjonalnych.

  • Dostęp z dowolnego miejsca za pomocą rozwiązania AW Server.

  • Oznaczenia czasowe na mapach funkcjonalnych i obszarach. zainteresowania.

  • Interaktywne wykluczanie dużych naczyń.

 • Szereg funkcji podstawowych, w tym:

  • Przetwarzanie danych akwizycji dwufazowej.

  • Tworzenie obszarów zainteresowania 4D.

  • Wyświetlanie informacji statystycznych z obszarów zainteresowań.

  • Wyświetlanie informacji o uśrednionej intensywności w czasie w obszarach zainteresowań.

  • Równoczesne przeglądanie dowolnej liczby map funkcjonalnych.

  • Dostosowywanie protokołów.

  • Zapisywanie parametrów.

 • Dostępne protokoły przetwarzania obrazów TK:

  • Udar mózgu

  • Guz mózgu

  • Guz ciała

  • Perfuzja wątroby

  • Perfuzja trzustki

  • Perfuzja prostaty

  • Perfuzja nerki

  • Perfuzja tkanki miękkiej

  • Perfuzja śledziony

  • Perfuzja kości

 • Mapy funkcjonalne:

  • Obszarowa objętość krwi w mózgu

  • Obszarowy przepływ krwi w mózgu

  • Obszarowy średni czas przejścia

  • Opóźnienie dotarcia kontrastu

  • Stosunek czasu przejścia do funkcji koncentracji podanego impulsowo kontrastu

  • Powierzchnia przepuszczalności naczyń włosowatych

  • Obraz podstawowy

  • Obraz uśredniony

Wymagania systemowe

Zalecenia:

 • 12GB RAM

 • 2 monitory (aplikacja działa także z jednym monitorem)

Przeznaczenie

CT Perfusion 4D Multi-organ jest pakietem oprogramowania przeznaczonym do analizy obrazów, umożliwiającym użytkownikowi tworzenie obrazów dynamicznych i generowanie informacji zgodnie ze zmianami intensywności obrazu w czasie. Oprogramowanie wspomaga analizę obrazów perfuzji TK, otrzymanych przez obrazowanie sekwencyjne (głowy i ciała) po dożylnej iniekcji kontrastu, a dokładniej obliczanie różnych parametrów związanych z perfuzją (np. obszarowy przepływ krwi, obszarowa objętość krwi, średni czas przejścia i przepuszczalność naczyń włosowatych).

Wyniki przedstawiane są w prostym do odczytania formacie graficznym jako obrazy parametryczne. Oprogramowanie jest przeznaczone do oceny natężenia i typu perfuzji oraz zmian w przepuszczalności naczyń włosowatych i objętości krwi, które mogą być związane z angiogenezą udaru lub nowotworu. Stanowi także przydatną pomoc w planowaniu leczenia.

Galeria obrazów