Informacje ogólne

Perfusion 4D to szybkie i łatwe w użyciu oprogramowanie, gwarantujące automatyczną ocenę tkanek pod kątem zmian perfuzji. Model działania oparty na protokołach prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces, redukując potrzebę wciskania dużej liczby klawiszy i zapewniając spójność powtarzanych czynności. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie potrzebnych informacji w sposób szybki i pewny.

advanced visualization ct perfusion 4d.

Aplikacja CT Perfusion 4D Neuro firmy GE to szybkie, łatwe w użyciu i zautomatyzowane oprogramowanie do analizy obrazów perfuzji TK związanych z angiogenezą udarów i guzów. Przyjazny interfejs użytkownika i w pełni automatyczne funkcje przetwarzania obrazów perfuzji ułatwiają stawianie szybkiej i precyzyjnej diagnozy oraz podejmowanie pewnych i rzetelnych decyzji dotyczących leczenia.

Firma GE, wykorzystując swoje doświadczenie z zakresu dekonwolucji, zaimplementowała w programie algorytm korekty opóźnień. Aplikacja Perfusion 4D to nowy sposób oceny perfuzji. Funkcja Smart Map umożliwia tworzenie map funkcjonalnych o zredukowanej ilości szumu, jednocześnie zapewniając szczegółowość samego obrazu.

Najważniejsze cechy

 • Wysoka inteligencja przy opracowywaniu map funkcjonalnych na podstawie obrazów z szumem.

 • Sprawny przebieg pracy przy klasyfikacji tkanek.

 • Obsługa wstrzykiwania z szybkością 4 cm3/s.

 • Protokoły oceny udaru mózgu i guzów na obrazach TK.

 • Szeroka gama map funkcjonalnych.

Funkcje

 • Wizualizacja wszystkich informacji w pełnej wolumetrycznej formie z możliwością zastosowania wszystkich wolumetrycznych narzędzi do analizy obrazu programu Volume Viewer.

 • Funkcja Smart Maps korzystająca z inteligentnego algorytmu tłumienia szumów 4D i zwiększająca jakość obrazu map funkcjonalnych przy wysokim stopniu szumu.

 • Sprawna klasyfikacja i wizualizacja tkanek, wykorzystująca progowanie objętości krwi z wykorzystaniem dowolnej z wartości: Tmax, MTT oraz przepływu krwi.

 • Przykładowe rozwiązania usprawniające pracę:

  • Automatyczne wykrywanie naczyń

  • Progresywne wyliczenia map funkcjonalnych

  • Objętościowa wizualizacja map funkcjonalnych

  • Dostęp z dowolnego miejsca za pomocą rozwiązania AW Server

 • Szereg funkcji podstawowych, w tym:

  • Przetwarzanie danych akwizycji dwufazowej

  • Tworzenie obszarów zainteresowań 4D

  • Wyświetlanie informacji statystycznych z obszarów zainteresowań

  • Wyświetlanie informacji o uśrednionej intensywności w czasie w obszarach zainteresowań

  • Równoczesne przeglądanie dowolnej liczby map funkcjonalnych

  • Dostosowywanie protokołów

  • Zapisywanie parametrów

 • W pełni zintegrowany protokół TK udaru mózgu, realizujący następujące działania algorytmiczne:

  • Rejestracja obrazu

  • Usuwanie kości

  • Wejście tętnicze

  • Wyjście żylne

  • Ostatni obraz przed wzmocnieniem/pierwszy obraz po wzmocnieniu

  • Ustawienia końcowe i obliczenia

 • W pełni zintegrowany protokół TK guza mózgu

 • Mapy funkcjonalne:

  • Obszarowa objętość krwi w mózgu

  • Obszarowy przepływ krwi w mózgu

  • Obszarowy średni czas przejścia

  • Opóźnienie dotarcia kontrastu

  • Stosunek czasu przejścia do funkcji koncentracji podanego impulsowo kontrastu

  • Powierzchnia przepuszczalności naczyń włosowatych

  • Obraz podstawowy

  • Obraz uśredniony

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe

 • Oprogramowanie Advantage Workstation Volume Share 5 lub nowsze

 • AW Server

Zalecenia:

 • 12GB RAM

 • 2 monitory (aplikacja działa także z jednym monitorem)

Przeznaczenie

CT Perfusion 4D Neuro jest pakietem oprogramowania przeznaczonym do analizy obrazów, umożliwiającym użytkownikowi tworzenie obrazów dynamicznych i generowanie informacji zgodnie ze zmianami intensywności obrazu w czasie. Oprogramowanie wspomaga analizę obrazów perfuzji TK, otrzymanych przez obrazowanie sekwencyjne (głowy i ciała) po dożylnej iniekcji kontrastu, a dokładniej obliczanie różnych parametrów związanych z perfuzją (np. obszarowy przepływ krwi, obszarowa objętość krwi, średni czas przejścia i przepuszczalność naczyń włosowatych).

Wyniki przedstawiane są w prostym do odczytania formacie graficznym jako obrazy parametryczne. Oprogramowanie jest przeznaczone do oceny natężenia i typu perfuzji oraz zmian w przepuszczalności naczyń włosowatych i objętości krwi, które mogą być związane z angiogenezą udaru lub nowotworu. Stanowi także przydatną pomoc w planowaniu leczenia.

Galeria obrazów