Informacje ogólne

advanced visualization dentascan.Implanty dentystyczne coraz częściej stosowane są jako preferowane rozwiązanie w chirurgii ortodontycznej. Aby implantacja przebiegła pomyślnie, chirurg ortodonta musi dokładnie zbadać strukturę kości szczęki i jej żywotność. Skany TK oferują szczegółowe informacje o anatomii szczęki, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie skutecznej terapii.

Aplikacja DentaScan Plus wykonuje w czasie rzeczywistym przekształcenia skośne i pantomograficzne, typowe dla stomatologicznego obrazowania TK. Aplikacja DentaScan Plus oferuje innowacyjne funkcje, które wspomagają klinicystów zarówno w czasie rutynowych, jak i trudnych przypadków klinicznych.

Najważniejsze cechy

 • Krzywa stosowana do generowania widoków pantomograficznych oraz skośnych jest wykreślana na wybranych widokach osiowych, które mogą pozostać na ekranie w celach referencyjnych.

 • Obsługa funkcji pochylenia gantry w szczególnie trudnych przypadkach.

 • Milimetrowa skala na widokach skośnych i pantomograficznych do bezpośredniego pomiaru z błony.

 • Automatyczne wprowadzanie notatek do badań w celu łatwiejszej interpretacji zapisu na błonie.

Funkcje

 • Aplikacja DentaScan Plus zapewnia automatyczny układ błony i łatwe w użyciu funkcje menu, na każdym etapie pracy z programem.

 • Krzywa stosowana do generowania widoków pantomograficznych oraz skośnych jest wykreślana na wybranych widokach osiowych i może zostać dostosowana lub ponownie wykreślona w dowolnym momencie trwania procedury.

 • Widoki osiowy, pantomograficzny i skośny pozostają na ekranie w celach referencyjnych. W chwili, gdy kursor przemieszcza się w obrębie jednego widoku, pozostałe dwa widoki są odświeżane w czasie rzeczywistym.

 • Rejestracja na błonie następuje automatycznie po naciśnięciu odpowiedniego klawisza. Za pomocą menu błony możliwe jest dostosowanie parametrów rejestracji.

 • Możliwa jest rejestracja wsadowa z zastosowaniem większości konfiguracji rejestratorów laserowych.

 • Dostępna jest opcja zapisu widoków skośnych i pantomograficznych w bazie danych Advantage Workstation.

 • Interfejs użytkownika opiera się na obsłudze za pomocą myszy, dzięki czemu możliwe jest zakończenie całego badania w ciągu zaledwie kilku minut.

Wymagania systemowe

Minimalne wymagania dotyczące platformy

Wymagane oprogramowanie

 • Oprogramowanie AW VolumeShare 2 lub nowsze

Przeznaczenie

Aplikacja DentaScan Plus jest pakietem oprogramowania do tworzenia zestawu referencyjnego złożonych, płaszczyznowych obrazów osiowych, pantomograficznych i skośnych szczęki i żuchwy na podstawie obrazów tomografii komputerowej szczęk i jamy ustnej. Przeznaczona jest ona do stosowania w planowaniu przedoperacyjnym w implantologii oraz w diagnostyce chorób szczęki i żuchwy.

Oprogramowanie DentaScan Plus jest narzędziem wizualizacyjnym, pozwalającym na przekształcenia w czasie rzeczywistym stomatologicznych obrazów TK na obrazy skośne i pantomograficzne. Stosowane jest ono w celu pomocy radiologom w obrazowaniu 2D szczęki i żuchwy.

Galeria obrazów

Do pobrania