Informacje ogólne

advanced visualization dynamic shuttle clinical.Dynamiczna akwizycja TK w trybach Volume Shuttle i Volume Helical Shuttle generuje zestawy danych przedstawiające ruch środka kontrastowego w obrębie żądanej struktury. Wyniki takiego badania mogą być wyświetlane w formie dynamicznej jako trójwymiarowa objętość w danym czasie. Wizualizacja bywa jednak mało dokładna ze względu na obecność kości w dynamicznych zestawach danych.

Rozwiązanie Dynamic Shuttle pozwala na pełną wizualizację unaczynienia bez widocznych struktur kostnych w badaniach dynamicznej angiografii TK.

Najważniejsze cechy

  • Badania naczyń krwionośnych z użyciem dynamicznej angiografii TK bez konieczności interpretacji zakłóceń pochodzących z obrazów struktur kostnych.

  • Wyodrębnienie danych angiografii TK ze skanu perfuzji TK i wizualizacja przepływu środka kontrastowego z tętnic do żył.

  • Możliwość wygenerowania dynamicznych klipów wideo na potrzeby raportowania lub prezentacji.

Funkcje

  • Neurologiczna cyfrowa angiografia subtrakcyjna (ang. Digital Subtraction Angiography, DSA) 4D automatycznie rejestruje obraz, a następnie przeprowadza usunięcie struktur kostnych.

  • Konfiguracja pola obrazu może zostać łatwo dostosowana i wyświetlać różne rodzaje informacji.

  • Funkcja 4D Body Shuttle ładuje dane dynamiczne do protokołu całego ciała; następnie możliwe jest zastosowanie funkcji Bone Subtraction DSA lub Autobone Shuttle. Program dokonuje rejestracji obrazu i usuwa struktury kostne przy użyciu wybranego protokołu.

  • Panel narzędzi obrazu sekwencyjnego pozwala kontrolować wyświetlanie danych dynamicznych.

Wymagania systemowe

Przeznaczenie

Rozwiązanie Dynamic Shuttle to pakiet oprogramowania oferujący wiele funkcji segmentacji struktur kostnych z obszarów głowy i szyi, ciała oraz kończyn w akwizycjach w trybie Volume Shuttle i Volume Helical Shuttle firmy GE.

Galeria obrazów

Do pobrania