Informacje ogólne

Dynamic VUEOferowana przez technologię PET możliwość nieinwazyjnego zmierzenia aktywności metabolicznej komórek w organizmie ludzkim pozwala uzyskać cenne informacje na temat procesów biochemicznych i biologicznych w ciele pacjenta. Z pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych lekarze są w stanie na wczesnym etapie uzyskać informacje o chorobach serca, zaburzeniach neurologicznych czy chorobie nowotworowej. Program umożliwiający wyświetlenie graficznej prezentacji tej aktywności molekularnej w czasie stanowi cenne źródło informacji na temat wczesnych stadiów i rozwoju różnych stanów chorobowych.

Aplikacja Dynamic VUE pozwala w optymalny sposób wykorzystać informacje z urządzeń PET i PET/TK, opierając się na skanach statycznych, dynamicznych i bramkowanych. Umożliwia ona analizę ilościową zestawów danych PET 4D, a także wygenerowanie krzywych aktywności w funkcji czasu i sumowanie obrazów w czasie.

Najważniejsze cechy

 • Optymalizacja neurologicznych i kardiologicznych skanów PET.

 • Wizualizacja PET 4D.

 • Sumowanie obrazów.

 • Analiza ilościowa.

 • Dostosowywane parametry. 

Funkcje

 • Wykluczenie tych klatek, które zawierają artefakty ruchowe i zsumowanie wybranych klatek w celu przeanalizowania pojedynczej serii wielu obrazów.

 • Zastosowanie obszarów zainteresowania w analizie perfuzji serca.

 • Wykreślanie krzywych aktywności w funkcji czasu pomiędzy poszczególnymi obszarami zainteresowania w obydwu półkulach mózgu w celu porównania.

 • Sumowanie całej serii w odniesieniu do czasu lub wybranej lokalizacji za pomocą jednego kliknięcia.

 • Przekonfigurowanie serii dynamicznej w celu utworzenia nowej serii poprzez zsumowanie klatek o różnych czasach.

 • Zaznaczenie na obrazie obszaru zainteresowania o dowolnym kształcie i edycja jego właściwości.

 • Tworzenie krzywych aktywności w funkcji lokalizacji dla kilku obszarów zainteresowania.

 • Eksportowanie danych statystycznych dotyczących krzywych do wygodnego formatu.

 • Wyświetlanie obrazów sekwencyjnych z szybkością 40 klatek na sekundę.

Wymagania systemowe

Aplikacja Dynamic VUE może być zainstalowana na dowolnej stacji AW 4.2p lub nowszej. Aby w pełni wykorzystać bogactwo funkcji programu Dynamic VUE, obrazy dynamiczne, np. kardiologiczne, neurologiczne czy onkologiczne, powinny zostać pozyskane za pomocą systemu GE Discovery PET/CT wyposażonego w funkcję akwizycji dynamicznej.

Przeznaczenie

Aplikacja Dynamic VUE może być zainstalowana na dowolnej stacji AW 4.2p lub nowszej. Aby w pełni wykorzystać bogactwo funkcji programu Dynamic VUE, obrazy dynamiczne, np. kardiologiczne, neurologiczne czy onkologiczne, powinny zostać pozyskane za pomocą systemu GE Discovery PET/CT wyposażonego w funkcję akwizycji dynamicznej.

Galeria obrazów

Do pobrania