Informacje ogólne

W dzisiejszej praktyce radiologicznej często wykorzystuje się wiele uzupełniających metod obrazowania u tego samego pacjenta, ponieważ każda z tych metod dostarcza innych informacji na temat struktur anatomicznych i fizjologii. Metody trójwymiarowe takie, jak TK i MR dostarczają informacji na temat wpływu zmian patologicznych na otaczające struktury i tkanki. Aplikacja Integrated Registration umożliwia uproszczenie przebiegu pracy w zakresie łączenia i wyświetlania obrazów z dowolnych pięciu głównych metod badania (TK, MRI, PET, SPECT i angiografia rentgenowska). Oprogramowanie Integrated Registration ma służyć zwiększaniu możliwości w zakresie dostarczania istotniejszych klinicznie informacji diagnostycznych i usprawnieniu planowania zabiegów chirurgicznych i leczenia.

advanced visualization integrated registration.

Oprogramowanie Integrated Registration umożliwia kompilowanie i rejestrowanie dwóch akwizycji objętościowych uzyskanych tą samą lub inną metodą akwizycji. Dzięki temu porównywanie trójwymiarowych obrazów anatomicznych uzyskanych metodą TK, MR, PET, SPECT i angiografii rentgenowskiej1 w celu wykonania bardziej wszechstronnej analizy jest prostsze.

Najważniejsze cechy

 • Funkcje „załaduj i zarejestruj podczas przeglądania” oraz „przeciągnij i upuść”.

 • Łatwa rejestracja i łączenie obrazów.

 • Automatyczna propagacja rejestracji w ramach serii: aby uzyskać dostęp do wstępnie zdefiniowanych protokołów, wystarczy jedno kliknięcie.

 • Metody rejestracji: automatyczna, ręczna, na podstawie punktów charakterystycznych.

 • Wyświetlanie 2D, 3D i hybrydowe.

 • Rejestracja obrazów bez przesunięć i z przesunięciami (zdeformowana).

 • Kreślenie i zapisywanie konturów jako obiektów RTSS DICOM.

 • Opcjonalne zaznaczanie anatomicznych obszarów zainteresowania w celu optymalizacji łączenia na tym obszarze.

 • Oprogramowanie jest kompatybilne z aplikacją Advantage SIM MD firmy GE i innymi standardowymi programami do planowania leczenia. 

1. W przypadku serii uzyskanych za pomocą angiografii rentgenowskiej narzędzie Integrated Registration obecnie obsługuje tylko obrazy trójwymiarowej angiografii rentgenowskiej (zapisywane jako obiekty DICOM CT Image Storage), które zostały zarejestrowane za pomocą sprzętu GE Innova i zrekonstruowane przez aplikację Innova3DXR.

Funkcje

 • Łączenie obrazów wykonanych różnymi metodami w celu uzyskania dokładniejszych danych na temat danej objętości.

 • Scalanie obrazów czynnościowych i anatomicznych.

 • Dostęp do funkcji oprogramowania Volume Viewer1, w tym funkcji Multiplanar Reformat, przekształceń sekcyjnych i skośnych, prostego definiowania obrazów potrójnie skośnych, renderowania objętościowego, wyświetlania 3D, pomiarów odległości i obszarów zainteresowania (ROI) 2, zarządzania układem wyświetlania, segmentacji, filmowania i zapisu.

 • Możliwość zapisywania zarejestrowanych danych jako nowej serii DICOM lub jako zarejestrowanego obiektu DICOM (nie dotyczy SPECT).

 • Ładowanie badań i serii z TK, MR, PET, SPECT lub XA w celu ich rejestracji w ramach tej samej sesji.

 • Cztery metody automatycznej rejestracji do wyboru.

 • Kreślenie i zapisywanie konturów jako obiektów RTSS DICOM.

 • Możliwość personalizowania układów ekranu w celu dopasowania ich do własnych potrzeb.

 • Możliwość zdefiniowania jednego konturu lub większej ich liczby wokół interesującej nas struktury anatomicznej.

 • Możliwość automatycznego łączenia kilku osiowych serii MR odpowiadających położeniom osiowym z tej samej sekwencji w jedną serię.  Może ona zostać wyświetlona jako przekształcenie strzałkowe lub czołowe.

 • Możliwość porównania badania bieżącego z poprzednimi badaniami w celu oceny postępów choroby lub skuteczności leczenia.

 • Definiowanie objętości zainteresowania w jednym modelu w celu jej automatycznego przeniesienia do innego modelu i późniejszego wykorzystania w plantowaniu radioterapii.3

 • Zapisywanie zarejestrowanych wyników w postaci nowej przekształconej serii.

 • Dostarczanie lekarzom kierującym jaśniejszych, bardziej szczegółowych raportów.

1. Wymaga klucza do oprogramowania Volume Viewer
2. Pomiar ROI działa tylko w przypadku obrazów zarejestrowanych bez przesunięć izometrycznych.
3. Wymaga opcji DICOM RT w systemie planowania radioterapii.

Wymagania systemowe

 • AW Volume Share 4 lub nowsza wersja zainstalowana na urządzeniu xw8400, xw8600 lub z800.

 • AW Server 2

Przeznaczenie

Narzędzie Integrated Registration umożliwia proste porównywanie trójwymiarowych obrazów uzyskanych za pomocą tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii emisyjnej (PET lub SPECT) i angiografii rentgenowskiej (XA). Aby pomóc lekarzom w radiologii diagnostycznej i planowaniu leczenia, narzędzie Integrated Registration umożliwia trójwymiarową rejestrację danych wolumetrycznych uzyskanych za pomocą tej samej metody akwizycji lub różnych metod akwizycji.

Galeria obrazów


Powiązane materiały

Powiązane aplikacje


Brak zdefiniowanych powiązanych produktów.

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych