Informacje ogólne

advanced visualization lung vcar.Tomografia komputerowa jest często stosowana w skomplikowanych badaniach TK do wizualizacji i analizy złożonych patologii płuc. Wykrywanie guzków płucnych i ocena ich rozwoju za pomocą tomografii komputerowej ma duże znaczenie w obrazowaniu klatki piersiowej.

Oprogramowanie Lung VCAR umożliwia efektywną ocenę i diagnostykę guzków płuc na podstawie obrazów TK. Dzięki innowacyjnej funkcji DCA (ang. Digital Contrast Agent) dostępna jest automatyczna wizualizacja guzków, co pozwala lekarzom na potwierdzenie lub wykluczenie obecności w płucach podejrzanych zmian patologicznych o rozmiarach od 2 do 12 mm. Oprogramowanie Lung VCAR umożliwia automatyczne wykonywanie badań kontrolnych w przypadku pasujących do siebie zmian patologicznych poprzez rejestrację dwóch lub więcej zbiorów danych. Oferuje również automatyczną klasyfikację zmian i narzędzie do tworzenia spersonalizowanych raportów.

Najważniejsze cechy

 • Zsynchronizowana analiza 2D, DCA i danych segmentowanych.

 • Automatyczna wizualizacja guzków.

 • Automatyczna analiza guzków (objętość, czas podwajania masy, procentowy rozrost).

 • Automatyczne badania kontrolne.

 • Spersonalizowane i interaktywne raporty. 

Funkcje

Informacje ogólne

 • Możliwość synchronizacji wielu obrazów w celu porównania guzków.

 • Możliwość przeglądania jednego badania lub większej ich liczby oraz porównywania obrazów w płaszczyźnie osiowej, strzałkowej, skośnej, czołowej oraz obrazów rekonstruowanych objętościowo.

 • Automatyczne przenoszenie oznaczeń z wcześniejszego badania do bieżącego badania.

 • Automatyczne wydzielanie prawego i lewego płuca w celu ułatwienia skoncentrowania się na właściwym obszarze.

 • Dzięki cyfrowemu środkowi kontrastującemu (DCA) zaznaczanie kulistych kształtów odbywa się automatyczne, aby podejrzane guzki były lepiej widoczne.

Analiza

 • Automatyczny podział guzków na różnorodne typy.

 • Automatyczna analiza guzków, w tym określanie procentowego rozrostu i czasu podwojenia masy guza.

 • Automatyczne konturowanie guzków w celu zweryfikowania pikseli będących częścią ich objętości.

Tworzenie raportów

 • Oprogramowanie wyposażone w konfigurowalne, interaktywne narzędzie do tworzenia raportów.

Wymagania systemowe

Przeznaczenie

Lung VCAR/AdvantageALA to pakiet oprogramowania do analizy obrazów przeznaczony do systemów AW, który umożliwia użytkownikowi badanie podejrzanych zmian patologicznych w płucach z wykorzystaniem obrazów TK wykonanych z zastosowaniem akwizycji spiralnej lub osiowej.

Galeria obrazów

Do pobrania