Informacje ogólne

Akwizycje PET/TK mogą trwać kilka minut. W takim przypadku wstrzymywanie oddechu nie jest możliwe u kazdego pacjenta. W efekcie powstałe artefakty ruchowe mogą spowodować wystąpienie znaczących zakłóceń na obrazie, co może prowadzić do jego błędnej interpretacji, błędnej oceny wielkości zmiany, pozornego zmniejszenia zmierzonego wskaźnika SUV i przeoczenia mniejszych zmian.  Ponadto artefakty ruchowe mogą z czasem bezpośrednio wpłynąć na planowanie radioterapii, leczenia i interpretację odpowiedzi na leczenie.

Oprogramowanie do obrazowania Motion VUE2 umożliwia przeglądanie i analizę obrazów PET i TK uzyskanych na skanerach PET/TK wyposażonych w system bramkowania oddechowego i pozwala na zastosowanie korekcji ruchu oddechowego.  Dzięki temu można wyświetlić obrazy fuzji PET i TK z bramkowaniem, zastosować narzędzie opisu wielofazowej sekwencji filmowej, dowolnie dostosowywać układy wyświetlania i dokonywać ilościowej oceny wychwytu. Oprogramowanie Motion VUE2 ułatwia również zrozumienie przemieszczenia się zmian na akwizycjach PET i TK z bramkowaniem.

Najważniejsze cechy

 • Zaawansowane funkcje usprawniające przebieg pracy.

 • Narzędzia przeznaczone specjalnie do podglądu i analizy artefaktów ruchowych.

 • Rozbudowane opcje rejestrowania i tworzenia raportów.

Funkcje

 • Oprogramowanie Motion VUE2 oferuje wszechstronne narzędzia do zarządzania  obrazami prezentującymi ruchomość pomocnymi w uzyskaniu pewnej oceny klinicznej, diagnostycznej i planowaniu leczenia.

 • Oprogramowanie jest wyposażone w wiele zaawansowanych funkcji, w tym: 

  • połączenie obrazowania PET/TK w 4D;

  • opisywanie wielofazowych sekwencji obrazów filmowych PET, TK i/lub połączonych PET/TK;

  • narzędzia do zarządzania obszarami zainteresowania w przypadku badań PET, TK i/lub fuzji PET/TK;

  • progowe objętości VOI w przypadku badań PET lub fuzji PET/TK;

  • pomiary przemieszczenia zmiany;

  • eksportowanie filmu/obrazu widocznego na ekranie.

 • Dzięki programowi Motion VUE2 można opisywać:

  • serie PET z bramkowaniem;

  • serie TK z bramkowaniem;

  • badania PET/TK (spiralne TK i PET bez bramkowania) całego ciała;

  • uśrednione badanie PET uzyskane z serii PET z bramkowaniem.

 • Oprogramowanie umożliwia rejestrowanie i odnotowywanie w raportach: 

  • liczby zmian;

  • badanej zmiany;

  • rozmiarów zmian w badaniu TK;

  • przemieszczenia zmiany;

  • lokalizacji w osi Z;

  • numeru warstwy; 

  • pomiarów wskaźnika SUV.

 • Zoptymalizowany przebieg pracy — od załadowania serii po raport końcowy.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie Motion VUE2 działa na stacji roboczej Advantage Workstation* (AW) firmy GE Healthcare z zainstalowanym oprogramowaniem AW Basic Display.

 • AW Workstation (AW) 4.4 i nowsze wersje platformy oraz konsola operatora PET/TK

 • Zalecane min. 4 GB pamięci RAM

 • Dwa kolorowe monitory w układzie poziomym

Przeznaczenie

MotionVUE2 (Q.freeze) to oprogramowanie do nieinwazyjnej analizy obrazów PET/TK, ułatwiające wyświetlanie i obróbkę obrazów medycznych uzyskanych z obrazowania metodami PET i TK.

Oprogramowanie MotionVUE2 (Q.freeze) jest wyposażone w narzędzia przetwarzania, które usprawniają przebieg pracy w przypadku badań PET, TK z bramkowaniem oddechowym oraz w przypadku obrazów fuzyjnych stworzonych na podstawie zestawów danych z bramkowaniem oddechowym, przeznaczonych do jednoczesnego wyświetlania w postaci wielopłaszczyznowych objętości i sekwencji filmowych.

Oprogramowanie MotionVUE2 (Q.freeze) umożliwia użytkownikom wygenerowanie z serii 4D-PET lub 4D-PET/TK dopassowanej fazowo serii 4D-PET wykorzystywanej do oceny ilościowej i czynnościowej zmian. Dzięki programowi MotionVUE2 (Q.freeze) użytkownicy będą mogli porównywać statyczne serie PET/TK, 4D-PET/TK i doapsowane fazowo serie 4D-PET, a także dokonywać porównań wizualnych, porównań ilościowych dotyczących zmian i przeprowadzać analizę czynnościową.

Oprogramowanie MotionVUE2 (Q.freeze) umożliwia dopasowanie w odległości wynoszącej maksymalnie 2 mm od środka ruchu masy, jeżeli ruch nie przekracza średnicy obiektu. Oprogramowanie MotionVUE2 (Q.freeze) umożliwia porównywalną/ekwiwalentną korektę wyników ilościowych (SUV i wielkości), ponieważ techniki 4D PET — MotionVUE2 (Q.freeze) mogą być używane do obrazowania czynności o charakterze miejscowym w obrębie całej klatki piersiowej. Obrazowanie PET/TK narządów na tym obszarze jest szczególnie kłopotliwe z uwagi na związane z oddechem przemieszczanie się takich narządów, jak: płuca, wątroba, trzustka.

Galeria obrazów

Do pobrania