Informacje ogólne

advanced visualization mr vesselIQ xpress.Angiografia rezonansu magnetycznego (MRA) bez napromieniania, wykorzystywana jako narzędzie w diagnostyce chorób układu krążenia, może zapewnić wiarygodne informacje, na podstawie których będzie można podjąć decyzje dotyczące leczenia. Coraz większe zaawansowanie zarówno sekwencji, jak i technik akwizycji równoległej sprawiło, że angiografia rezonansu magnetycznego (MRA) ze wzmocnieniem kontrastowym stała się wszechstronnym i praktycznym narzędziem diagnostycznym. Obecnie w kontekście znaczenia, jakie nadaje się zarządzaniu dawkami, ograniczaniu kosztów i ambulatoryjnym badaniom pacjentów, w porównaniu z innymi technikami metoda MRA jest konkurencyjna.

Bez uzupełniającego narzędzia, które pozwoliłoby na efektywną ocenę informacji uzyskanych metodą MRA, opisywanie badań i stawianie precyzyjnych diagnoz może być bardzo czasochłonne.

MR VesselIQ Xpress to pakiet do przetwarzania przeznaczony na platformę AW (stację roboczą), który oferuje dodatkowe narzędzia usprawniające analizę danych z MRA. W skład oprogramowania wchodzą funkcje wyświetlania, pomiaru, filmowania/archiwizowania, które umożliwiają efektywną analizę wybranych naczyń pod kątem zwężeń, kierunku krętości naczyń i innych zmian.

Najważniejsze cechy

 • Możliwość interakcji z zestawami danych MRA w celu zwiększenia szansy wykrycia i zdiagnozowania choroby układu krążenia w badaniu angiograficznym.

 • Oznaczanie osi dowolnego naczynia.

 • Ocena ilościowa nieprawidłowych struktur anatomicznych i ocena ich rozwoju. 

 • Wizualizacja i analiza kierunku krętości naczyń.

 • Wygodna ocena stanu przed przeprowadzeniem zabiegu i po nim.

 • Automatyczne śledzenie naczyń skraca czas potrzebny na uzyskanie pierwszego istotnego klinicznie obrazu.

 • Możliwość szybkiej wizualizacji w 3D oraz szybkiego dostępu do przekrojów poprzecznych i podłużnych naczyń.

Funkcje

 • Protokoły anatomiczne umożliwiające w razie potrzeby rozmieszczenie punktów przejściowych.

 • Wstępnie zdefiniowana baza danych etykiet umożliwiająca precyzyjne oznakowanie naczyń w przypadku stosowania protokołów z oprogramowania Advanced Vessel Analysis (AVA).

 • Wystarczą dwa punkty, aby uzyskać automatycznie wyliczone pomiary wielkości, zwężenia i długości.

 • Narzędzie Quick AVA, dostępne po pojedynczym lub dwukrotnym kliknięciu myszą z poziomu dowolnego protokołu w oprogramowaniu Volume Viewer, umożliwiające analizę naczyń w widoku przekształcenia krzywoliniowego, światła naczynia lub widoku MPR.

 • Możliwość zapisania bieżącego stanu przetwarzania wraz z pomiarami, segmentacją 3D i śledzeniem.

 • Funkcja oznaczania naczyń na podstawie struktur anatomicznych.

 • Szybkie i łatwe przełączanie się z jednego protokołu do drugiego za pomocą opcji dostępnych w części dotyczącej etapu opisu badania.

 • Personalizowane etapy opisu badania umożliwiające niestandardowy przebieg pracy.

 • Możliwość odzyskania zapisanego stanu, dzięki czemu można rozpocząć analizę w tym samym momencie, w którym ją przerwano.

 • Pięć wstępnie zdefiniowanych układów wyświetlania, doskonale dopasowanych do preferowanego przebiegu pracy. Możliwość dostosowania układów wyświetlania w celu analizy struktur anatomicznych na dwóch ekranach.

 • Możliwość eksportowania tabeli z pomiarami i powiązanych obrazów w celu umieszczenia ich w raportach.

Wymagania systemowe

 • Oprogramowanie AW VolumeShare 4 lub nowsze

 • Jeden lub dwa monitory

Przeznaczenie

Oprogramowanie MR VesselIQ Xpress jest przeznaczone do zoptymalizowanej nieinwazyjnej metody wspomagania analizy anatomii i patologii układu naczyniowego na podstawie zbioru trójwymiarowych obrazów angiograficznych rezonansu magnetycznego (MRA) ze wzmocnieniem kontrastowym, zgodnych ze standardem DICOM 3.0.

MR VesselIQ Xpress jest aplikacją do przetwarzania obrazów, która służy do analizy danych uzyskanych za pomocą angiografii rezonansu magnetycznego (MRA) w celu diagnostyki chorób układu krążenia.

To oprogramowanie opracowano jako pomoc dla radiologów i innych lekarzy w ocenie anatomii i chorób układu krążenia poprzez udostępnienie zestawu narzędzi, służących do kierunkowej wizualizacji krętości naczyń, określania rozmiarów naczynia i pomiarów powierzchni z nieprawidłowościami wewnątrz naczyń.

Galeria obrazów


Powiązane materiały

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania