Informacje ogólne

Onkologiczne badania kontrolne stanowią ponad 70% rutynowych badań. Z uwagi na coraz większą ilość danych wynikającą z korzystania w dzisiejszych badaniach onkologicznych z wielu metod badawczych wykonywanych o różnym czasie ich analiza może być czaso- i pracochłonna. Aplikacja OncoQuant przeznaczona na stację roboczą AW ma za zadanie pomóc w organizacji i wyświetlaniu danych onkologicznych w celu ułatwienia ich szybkiej analizy. OncoQuant oferuje innowacyjne narzędzia analityczne i sprawozdawcze umożliwiające zarówno zwiększenie możliwości klinicznych, jak i przyśpieszenie opisywania badań.

oncoquant clinical.

Oprogramowanie do diagnostyki medycznej OncoQuant usprawnia odczytywanie badań, tak by lekarz tracił mniej czasu na odnajdowanie wyników poprzednich badań i przygotowywanie nowych i mógł go poświęcić na odczytywanie i przeglądanie danych. OncoQuant jest platformą kompatybilną ze wszystkimi metodami badań onkologicznych, co umożliwia korelowanie i porównywanie danych z obrazów TK, MR, PET/TK i RTG 3D. Oprogramowanie to automatyzuje przebieg pracy, aby z czasem ułatwić porównania, i sprawia, że analiza badań kontrolnych jest efektywniejsza. Protokół Oncology Review i kreator badań kontrolnych upraszcza ocenę, charakterystykę i pomiar zmian na podstawie kryteriów morfologicznych.

Najważniejsze cechy

 • Automatyczna rejestracja obrazów wykonanych za pomocą wielu metod badawczych w przypadku ładowania dwóch lub większej liczby badań.1

 • Konfigurowalny przebieg pracy umożliwia korzystanie ze standardowych kryteriów takich jak RECIST 1.0, 1.12  WHO.3

 • Wyspecjalizowane protokoły automatycznego przeglądu przeznaczone do rozpoznawania i ładowania podobnych serii.

 • Menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i umożliwiające wykonywanie pomiarów w stosunku do wartości odniesienia i pomiarów kontrolnych w trakcie przebiegu pracy.

 • Intuicyjna, interaktywna tabela z podsumowaniem.

 • Szybki raport, do sporządzenia którego wystarczy jedno kliknięcie, zawiera maksymalnie cztery zestawy danych, w tym badanie odniesienia, NADIR, badanie wcześniejsze i bieżące.

1. Wymagana opcja Integrated Registration.
2. RECIST to wytyczne dotyczące przeprowadzania badań klinicznych. Zasady i wytyczne można znaleźć na oficjalnej stronie http://www.eortc.be/Recist/Default.htm.
3. Patrz kryteria WHO w publikacji: Measures of Response: RECIST, WHO, and New Alternatives (Miary odpowiedzi: RECIST, WHO i nowe alternatywy) , J Clin Oncol 24:3245-3251.

Funkcje

 • Automatyczna rejestracja/synchronizacja1.

 • Inteligentne przeglądanie, porównywanie i obserwacja dzięki wyspecjalizowanym protokołom.

 • Obsługa przypadków badanych kilkoma metodami bez limitu liczby badań.

 • Narzędzia do zaawansowanej wizualizacji:

  • Narzędzie Autocontour umożliwia jednolite konturowanie.

  • Algorytm Lung VCAR stosowany do wykrywania guzków płuc na obrazach TK2.

  • Narzędzie Volume Viewer Arrow umożliwia zaznaczenie dowolnego obszaru jako obszaru zainteresowania.

 • Tabela z podsumowaniem:

  • Zarządzanie linią odniesienia i badaniami kontrolnymi.

  • Kreator Follow up działający w trybie „przeciągnij i upuść”.

  • Wybór na podstawie typu obszaru docelowego.

  • Narzędzia badawcze.

 • Zapisywanie i ponowne ładowanie obrazów i pomiarów ze wcześniejszych badań onkologicznych.

 • Eksport obrazów zmian i pomiarów w standardzie DICOM i niespełniających standardu DICOM.

 • Szybki raport z całej tabeli z podsumowaniem obejmuje maksymalnie 4 daty badania.

 • Eksport danych statystycznych w formacie CSV obsługiwanym przez program Microsoft Excel i OpenOffice.

1. Integrated Registration Multi-Modality option required. 
2. Lung VCAR option required.

Wymagane oprogramowanie

Minimalne wymagania dotyczące platformy

Modernizacje

 • Wcześniejsze platformy AW można zaktualizować do najnowszej wersji, która umożliwia korzystanie z oprogramowania OncoQuant.

Wymagane oprogramowanie

Opinie

Diagnostyka onkologiczna na podstawie badań wykonywanych wieloma metodami w celu zapewnienia kompleksowej obserwacji i leczenia
Autor: dr n. med. Valerie Laurent, radiolog, Central University Hospital

Oprogramowanie OncoQuant okazało się bezcennym narzędziem do monitorowania badań onkologicznych w naszej placówce. Możemy porównywać praktycznie nieograniczoną liczbę badań TK, MR i PET. Ponadto oprogramowanie OncoQuant oferuje uporządkowany przebieg pracy w zakresie korzystania z metod wyznaczania linii odniesienia i NADIR w celu oceny odpowiedzi pacjenta na leczenie według wytycznych RECIST.

„OncoQuant daje naszym onkologom większą pewność w ocenie pomiarów, ograniczając potrzebę ich powtarzania”.
dr Isabelle Boulay

Pobierz opinię

Galeria obrazów