Informacje ogólne

Obecnie choroby układu krążenia wciąż są jednymi z najczęściej występujących schorzeń na świecie. Podobnie jak w przypadku innych chorób wczesne wykrycie oraz ocena ryzyka dla pacjenta są kluczowe, aby zapobiec długofalowym negatywnym skutkom dla zdrowia lub je zminimalizować. Niestety wiele przypadków nie jest rozpoznawanych, dopóki u pacjenta nie pojawią się pierwsze objawy. Tradycyjne procedury oceny ryzyka mogą być drogie, czasochłonne i niekomfortowe. Przystępna, przyjazna dla pacjenta metoda oceny ryzyka może pomóc lekarzom w opracowywaniu takiej terapii dla swoich pacjentów, która może zmniejszyć szansę wystąpienia poważnego zdarzenia kardiologicznego.

advanced visualization smartscore 4.0.Oprogramowanie SmartScore 4.0 umożliwia rozpoznawanie miejscowego i ogólnego zwapnienia tętnicy wieńcowej na podstawie skanu TK, jego pomiar oraz ocenę wyników. Wskaźnik uwapnienia może być obliczany na podstawie standardowej metody Agatstona/Janowitza (AJ). Jeśli uwzględnimy także informacje uzyskane od pacjenta, dzięki wskaźnikowi uwapnienia będzie można w przybliżeniu określić ryzyko wystąpienia u pacjenta choroby wieńcowej.

Najważniejsze cechy

 • Nieinwazyjna alternatywa dla tradycyjnych procedur oceny.

 • Wskaźnik uwapnienia można skorelować z grupą wiekową w celu określenia ryzyka dla pacjentów w danej populacji.

 • Informacje na temat gromadzenia się blaszki miażdżycowej na ścianach tętnicy wieńcowej.

 • Automatyczne wykrywanie wapnia i zaznaczanie go na zielono.

 • Uproszczenie przebiegu pracy poprzez przesłanie danych demograficznych na temat pacjenta ze skanera TK bezpośrednio do programu SmartScore 4.0.

 • Narzędzie swobodnego zaznaczania pozwalające na wybranie określonych obszarów zainteresowania.

Funkcje

 • W metodzie oceny AJ 130 wykorzystywana jest konwencjonalna technika Agatstona/Janowitza z progiem na poziomie 130 HU, który jest dostosowywany do grubości warstwy na obrazie.

 • W ocenie objętościowej obliczana jest objętość (w mm3) zwapnionej płytki miażdżycowej powyżej progu 130 HU.

 • W ocenie wagowej obliczana jest waga (w mg) zwapnionej płytki miażdżycowej powyżej progu 130 HU.

 • Wyniki jednostkowe i łączne są obliczane dla każdego typu tętnicy.

 • Oprogramowanie umożliwia korzystanie z dwóch metod oceny zwapnienia.

 • Regulowane parametry można domyślnie zdefiniować zgodnie z zaleceniami danej placówki.

 • Dzięki interfejsowi użytkownika przebieg pracy jest prostszy, a czas odczytu krótszy.

 • Opcje tworzenia raportów umożliwiają spersonalizowanie raportów i rozpowszechnianie ich w różnych formatach.

Wymagania systemowe

 • Kardiomonitor z urządzeniem rejestrującym oraz odprowadzeniami i przewodami niewidocznymi w promieniowaniu rentgenowskim

 • Zestaw do rozbudowy gantry w przypadku już funkcjonujących systemów skanowania

Minimalne wymagania dotyczące platformy

Przeznaczenie

Program SmartScore 4.0 jest nieinwazyjną opcją oprogramowania, która może być wykorzystywana do oceny złogów wapniowych w tętnicach wieńcowych, będących czynnikiem ryzyka w chorobie tętnic wieńcowych. Oprogramowanie SmartScore 4.0 może być stosowane do monitorowania progresji/regresji odkładania się złogów wapniowych w tętnicach wieńcowych, co może być pomocne w prognozowaniu wystąpienia chorób serca.

Galeria obrazów

Do pobrania