Informacje ogólne

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) jest coraz częściej używane jako nieinwazyjna metoda oceny poziomu żelaza w wątrobie oraz jako dokładniejszy sposób określania poziomu żelaza w tkankach mięśnia sercowego. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest wykorzystywane głównie do monitorowania przeładowania żelazem organów u pacjentów z beta-talasemią, ale może być również stosowane do badania pacjentów z innymi typami zaburzeń metabolizmu żelaza takimi jak anemia sierpowata.

StarMap clinical image

Precyzyjna ocena wyników tych badań i ich przekazywanie lekarzom kierującym jest niezbędnym etapem opracowywania skutecznego protokołu leczenia.

StarMap 4.0 to technika przetwarzania obrazu, która pomaga ocenić zawartość żelaza w sercu i wątrobie. Oprogramowanie StarMap 4.0 jest wyposażone w pakiet narzędzi, które upraszczają przebieg pracy i umożliwiają tworzenie wyczerpujących raportów.

Najważniejsze cechy

 • Analiza obrazów wielokrotnego szybkiego echa gradientowego i generowanie krzywych relaksacji T2*, kolorowych map R2* oraz powiązanych raportów. 

 • Obsługa wielu ROI.

 • Wyświetlanie krzywych T2* w ramach obszaru zainteresowania (ROI).

 • Obliczanie czasów T2* lub wartości R2* dla pikseli w obrębie obszaru zainteresowania (ROI).

 • Zintegrowane, proste w obsłudze panele doradcze, które prowadzą Cię przez procedurę analizy.

 • Dostosowywanie i edycja raportów. 

 • Generowanie filmów i nieruchomych obrazów w formacie .jpeg, .tiff, .png, .avi i w postaci DICOM.

Funkcje

 • Program wyposażono w panel doradczy, który prowadzi użytkownika przez poszczególne etapy analizy. 

 • Kolorowe mapy R2* można nakładać na wybraną strukturę anatomiczną, aby wyświetlić rozkład wartości R2*.

 • Obszar zainteresowania można narysować w dowolnym miejscu, aby wyświetlić krzywe relaksacji T2*  w pikselach na tym obszarze. Na dowolnym obrazie można zaznaczyć wiele obszarów zainteresowania (ROI).

 • Czasy T2* (w milisekundach) lub wartości R2* (w hercach) są obliczane dla pikseli w obrębie każdego zaznaczonego obszaru zainteresowania (ROI) na podstawie algorytmu obliczania iteracyjnego czasu T2*. Wyświetlane są wejściowych wskaźników skalowania i zawartości żelaza w wątrobie w mg/g.

 • Wystarczy jedno kliknięcie, aby za pomocą spersonalizowanych wzorców stworzyć indywidualne raporty dla każdego pacjenta.  

 • Archiwizacja raportów i pętli obrazów w formacie DICOM, który można wyświetlić na dowolnej przeglądarce DICOM. 

Wymagania systemowe

 • Aparat Discovery* MR750 3.0T firmy GE Healthcare lub Signa* HDxt 1.5T lub skaner MRI o natężeniu pola 3,0 T.

 • AW 4.2P lub nowsza wersja

Przeznaczenie

Oprogramowanie Star Map umożliwia użytkownikowi analizę zestawów danych kardiologicznych uzyskanych metodą wielokrotnego szybkiego echa gradientowego. Za jego pomocą można wykreślić krzywe relaksacji T2* z obszarów zainteresowania, a następnie uwzględnić je w równaniu T2star, aby ocenić poziom żelaza. Można również wygenerować kolorowe mapy i wyświetlić je na obrazie, aby ułatwić wizualizację danych.

Galeria obrazów

Do pobrania