Informacje ogólne

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), która obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę, uniemożliwia normalne oddychanie. Przewlekłe zapalenie oskrzeli powoduje powstanie stanu zapalnego i blizn na oskrzelach, a z czasem może spowodować pogrubienie się ścian dróg oddechowych i utrudnienie przepływu powietrza. Rozedma powoduje zniszczenie tkanki płuc, zwłaszcza pęcherzyków, co spowalnia wymianę tlenu i dwutlenku węgla we krwi. Ilościowe pomiary zaawansowania POChP mogą pomóc lekarzom kierującym i pacjentom w opracowywaniu lepszych sposobów leczenia w celu opanowania tej choroby.

thoracic vcar lungs.

Oprogramowanie Thoracic VCAR umożliwia dokonywanie ilościowych pomiarów płuc w celu ułatwienia diagnostyki chorób płuc. Oprogramowanie łączy zautomatyzowaną segmentację płuc i dróg oddechowych z podstawową i zaawansowaną analizą tkanek płuc. Za pomocą oprogramowania Thoracic VCAR można sporządzić przejrzysty, zwięzły raport zawierający informacje medyczne, które są kluczowe dla lekarzy kierujących i pacjentów.

Najważniejsze cechy

 • Wizualne oznaczenie miejsca występowania zmian chorobowych w celu szczegółowego omówienia diagnostyki i rokowań.

 • Do wykonania podstawowej, dwuwymiarowej oceny grubości ścian, wystarczy jedno kliknięcie. Wyświetlanie wewnętrznych i zewnętrznych konturów.

 • Automatyczna segmentacja płuc i dróg oddechowych.

 • Śledzenie budowy dróg oddechowych na obrazie 3D wymaga jedynie naciśnięcia jednego przycisku.

 • Zautomatyzowane pomiary grubości ścian umożliwiają intuicyjną analizę dróg oddechowych.

 • Segmentacja i wizualizacja płatów.

 • Narzędzia do specjalnych zastosowań ułatwiające analizę struktur anatomicznych i potencjalnych chorób.

 • Szybkie, interaktywne tworzenie elektronicznych raportów dotyczących pacjenta.

Funkcje

 • Podstawowy podgląd umożliwia obejrzenie ogólnego obrazu płuc bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji.

 • Narzędzie do analizy miąższu automatycznie segmentuje płuca i drogi oddechowe.

 • Segmentacja płatów umożliwia zapoznanie się z parametrami poszczególnych płatów płuc.

 • Narzędzie analizy dróg oddechowych służy do automatycznej segmentacji i monitorowania dróg oddechowych oraz umożliwia wyświetlenie wyników analizy.

 • Wybrane segmenty dróg oddechowych można dokładniej obejrzeć w widoku przedstawiającym ich światło i uzyskać w ten sposób dodatkowe dane.

 • Tryb porównania umożliwia załadowanie dwóch badań w celu sprawdzenia, jak postępuje choroba. 

Wymagania systemowe

Przeznaczenie

Thoracic VCAR jest pakietem oprogramowania do analizy obrazu przeznaczonym do użytku na stacjach roboczych AW. Za jego pomocą można przeglądać obrazy płuc wykonane przy użyciu tomografu komputerowego, aby uprościć diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego. Oprogramowanie umożliwia automatyczną segmentację płuc i drzewa oskrzelowego oraz śledzenie budowy drzewa oskrzelowego. Oprogramowanie umożliwia korzystanie z jednostek Hounsfielda oraz wyświetlanie na kolorowo tych posegmentowanych obszarów układu oddechowego, które przekroczyły wybraną wartość progową.

Galeria obrazów

Do pobrania