Informacje ogólne

Dzisiejsze metody obrazowania dostarczają mnóstwo informacji diagnostycznych, ale stanowią również wyzwanie w odniesieniu do przebiegu pracy na oddziale radiologii, ponieważ rozmiary badań pacjentów wciąż się zwiększają, a czas na ich odczytywanie i opisywanie się skraca. Oprogramowanie Volume Viewer zapewnia bogaty zestaw narzędzi do przetwarzania obrazów w 3D służący do tworzenia i wyświetlania niezbędnych widoków przy minimalnym nakładzie pracy użytkownika i do upraszczania interpretowania i opisywania badań wykonanych za pomocą wielu metod.

Oprogramowanie Volume Viewer umożliwia najnowocześniejszą wizualizację i przetwarzanie obrazów w 3D, dzięki którym można odczytywać i porównywać zestawy danych TK, MR, badań rentgenowskich w 3D, PET i PET/TK. Oprogramowanie Volume Viewer jest również wyposażone w bogaty pakiet wysokowydajnych narzędzi analitycznych, dzięki którym rutynowe zadania wykonuje się automatycznie, a przetwarzanie obrazów 3D staje się bezstresową częścią rutynowego przebiegu pracy.

Najważniejsze cechy

 • Wszechstronne oprogramowanie do zastosowań klinicznych w przypadku badań wykonywanych wieloma metodami.

 • Uproszczony przebieg opisywania badań w 3D.

 • Automatyczne ładowanie i przetwarzanie obrazów.

 • Narzędzia segmentacji AutoSelect umożliwiające prostą segmentację struktur zainteresowania poprzez ich wskazanie i kliknięcie. 

 • Konturowanie za pomocą wielu metod badania.

 • Dynamiczne ładowanie.

 • Spójne przechwytywanie obrazów. 

Funkcje

 • Uproszczony przebieg przeglądu badań w 3D z takimi funkcjami, jak: podłączenie do systemu RIS, Post-Fetch, Dynamic Compare, Auto-Contour i Auto-push w odniesieniu do kluczowych obrazów. 

 • Automatyczne ładowanie obrazów i ich obróbka za pomocą protokołów AutoLauch i One touch. 

 • Inteligentne układy wyświetlania obrazu dzięki VV General Review. 

 • Bezpośredni dostęp do ulubionych narzędzi z kontrolera przeglądu. Dostosowywanie narzędzi w trybie „przeciągnij i upuść”. 

 • Zarządzanie protokołami i ich ładowanie za pomocą funkcji „My Protocols”. Uruchamianie jednym przyciskiem. 

 • Funkcja Dynamic Volume Review zapewnia interaktywne sterowanie oknem podglądu w przypadku uruchomienia pętli obrazów, przeglądania warstw i dostosowywania grubości warstwy.

 • Filtry wzmacniające i wygładzające służące do poprawy jakości obrazu TK. 

 • Oprogramowanie MR Volume Viewer, w trakcie ładowania, umożliwia dostęp do wszystkich narzędzi 3D, rozpoznanie nazwy pliku PSD, jego rozmiaru, płaszczyzny skanowania oraz parametrów charakterystycznych dla MR. 

 • Spersonalizowane protokoły oceny MR. 

 • Funkcja Curved VOI umożliwia wyświetlanie MIP, MinIP lub VR ROI wzdłuż zakrzywionej projekcji. 

 • Konturowanie za pomocą wielu metod badania.

 • Narzędzia segmentacji AutoSelect umożliwiające prostą segmentację naczyń krwionośnych i innych struktur zainteresowania poprzez ich wskazanie i kliknięcie. 

 • Narzędzia dodawania adnotacji służące do zaznaczania zmian i obszarów zainteresowania.

 • Szybkie i niezawodne renderowanie objętościowe.

 • Ulepszone renderowanie struktur o wysokim kontraście.

 • Tworzenie wielu modeli uzyskanych za pomocą renderowania objętościowego i łączenie ich w ramach jednego widoku. 

 • Widok nawigatora wraz z progiem Best Guess (najlepsze trafienie). 

 • Spójne przechwytywanie obrazów.

 • Interaktywny eksport 3D w postaci obiektu QuickTime1 VR

Wymagania systemowe

Zaktualizowane i rozszerzone oprogramowanie Volume Viewer (Voxtool 11.x) jest dostępne w przypadku AW VolumeShare 5 i AW Server 2.0. Zainstalowane oprogramowanie podstawowe stacji roboczych AW 4.4, 4.5, 4.6 (stacje robocze xw8400, xw8600 i z800) i  AWS 1.0 będzie obsługiwać aktualizacje oprogramowania tej wersji oprogramowania Volume Viewer. (Starsze platformy AW można zaktualizować do wersji 11.x za pomocą aktualizacji sprzętowej).

Do pobrania


Powiązane materiały

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych