Informacje ogólne

Nigdy wcześniej nie udawało się osiągać takiej dokładności i szczegółowości jak za pomocą stosowanej dzisiaj technologii obrazowania diagnostycznego. Niemniej jednak, aby osiągnąć tak wysoki poziom użyteczności diagnostycznej, należy zebrać i przetworzyć znaczne ilości danych. Przygotowanie optymalnego opisu badania jest czasochłonne: trzeba wybrać odpowiedni protokół, załadować obrazy, odczekać, aż zostaną przetworzone i dopiero wtedy można rozpocząć opisywanie badania. A po wykonaniu skanu następnego pacjenta, całą procedurę trzeba powtórzyć od nowa. Wykonywanie serii zbędnych, rutynowych czynności wydłuża czas, który jest potrzebny, aby przetworzyć i opisać trójwymiarowy obraz.

Oprogramowanie Preprocessing przeznaczone na stację roboczą AW upraszcza przebieg pracy poprzez ładowanie i przetwarzanie obrazów w tle, dzięki czemu badania są gotowe do opisania w momencie najdogodniejszym dla użytkownika.

Funkcja Preprocessing stacji roboczej AW przyśpiesza przebieg pracy i zapewnia większą elastyczność poprzez automatyczne stosowanie odpowiedniego protokołu, ładowanie zestawu obrazów i przetwarzanie badań w tle, aby były gotowe do opisania w momencie najdogodniejszym dla użytkownika.

Najważniejsze cechy

 • Uproszczenie przebiegu pracy poprzez ładowanie i przetwarzanie obrazów w tle.

 • Wstępnie skonfigurowane protokoły1 – usuwanie kości ze wszystkich struktur anatomicznych, śledzenie i oznaczanie tętnic wieńcowych oraz śledzenie i rozprostowywanie okrężnicy.

 • Możliwość błyskawicznego przełączania maksymalnie ośmiu przetwarzanych badań.2

1. Aby korzystać z niektórych funkcji, należy wykupić opcjonalne pakiety.
2. Funkcja Autolaunch jest dostępna tylko na stacji roboczej AW. Na stacji AW Server można jednocześnie otworzyć maksymalnie 3 badania.

Funkcje

 • Po przesłaniu do systemu AW badania są automatycznie ładowane i przetwarzane.

 • Nie trzeba czekać na załadowanie się i przetworzenie obrazu. Badanie jest przetwarzane w tle podczas opisywania innego badania.

 • Oszczędność czasu i większa liczba opisanych przypadków dziennie.

 • Oprogramowanie to daje większą elastyczność, ponieważ można błyskawicznie przełączać badania1 w celu przeprowadzenia wtórnej oceny lub skonsultowania się z lekarzem kierującym bez konieczności zamykania bieżącego badania.

 • Szybki dostęp do maksymalnie ośmiu1 przetwarzanych badań.

 • Zoptymalizowana wydajność w odniesieniu do niektórych struktur anatomicznych i wskazań np. ustawienia usuwania struktur kostnych2 są dostosowane do badań tętnicy szyjnej i różnią się od ustawień dotyczących badań angiograficznych itp.

 • Na podstawie protokołu akwizycji automatycznie dobierany jest odpowiedni protokół odnoszący się do danych struktur anatomicznych lub wskazań.

 • Automatyczne2, niewymagające ingerencji użytkownika usuwanie struktur kostnych.

 • Automatyczne2, niewymagające ingerencji użytkownika śledzenie i segmentacja naczyń wieńcowych.

 • W przypadku badań kolonoskopowych wykonywanych za pomocą skanów TK okrężnica jest automatycznie rozprostowywana2 i przeglądana. W przypadku wszystkich jam serca automatycznie2 wykonywana jest analiza pracy mięśnia sercowego.

1. Funkcja Autolaunch jest dostępna tylko na stacji roboczej AW. Na stacji AW Server można jednocześnie otworzyć maksymalnie 3 badania
2. Aby korzystać z niektórych funkcji, należy wykupić opcjonalne pakiety.

Wymagania systemowe

Stacje robocze muszą być wyposażone w co najmniej 12 GB pamięci RAM.

Minimalne wymagania dotyczące platformy

 • Wymaga osprzętu xw8400, xw8600 lub z800 lub dowolnego sprzętu z systemem AW Server

Wymagane oprogramowanie

 • AW VolumeShare 2 lub nowsza wersja zainstalowana na stacji roboczej Na serwerze musi być zainstalowane oprogramowanie AW Server 2.

Przeznaczenie

Funkcja ta zwiększa produktywność oprogramowania Volume Viewer i umożliwia automatyczne ładowanie do pamięci tych przypadków, które są przesyłane do stacji roboczej AW. Jedno kliknięcie w oknie AutoLaunch natychmiast powoduje wywołanie protokołu Volume Viewer, który został automatycznie uruchomiony. Korzystanie z danych jest możliwe od razu, ponieważ zostały one wcześniej załadowane i są gotowe do odczytu.

Opinie

Stacja robocza Advantage Workstation wyposażona w funkcje Autolaunch i Preprocessing
Centre Cardiologique du Nord, Saint-Denis

W klinice Centre Cardiologique du Nord (CCN) są 182 łóżka, a zespół specjalizuje się w leczeniu chorób układu krążenia. W centrum wykonuje się 3000 zabiegów chirurgicznych związanych z układem krążenia i 1600 angioplastyk rocznie. Od 1999 r. klinika CCN jest pionierem wykorzystywania techniki tomografii komputerowej serca i w dalszym ciągu optymalizuje techniki akwizycji i przetwarzania, aby zwiększyć niezawodność i efektywność tych procedur. W klinice za pomocą systemu LightSpeed VCT- XT dziennie wykonuje się 15 badań naczyń i 15 badań serca. Jest to prawdziwe wyzwanie, jeśli chodzi o wydajność, zwłaszcza procesu przetwarzania, ze względu na konieczność jak najdokładniejszego opisania zmian.

Pobierz opinię


Powiązane materiały

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania