Informacje ogólne

Choć stacja robocza AW jest cennym narzędziem, co zawdzięcza aplikacjom usprawniającym przebieg pracy i zwiększającym pewność diagnostyczną, to informacje generowane za jej pomocą są dostępne tylko w jeden sposób: poprzez samą stację roboczą. Ale pracować trzeba też będąc z dala od stacji roboczej. Czasem potrzebny jest dostęp do danych diagnostycznych pacjenta, a dotarcie do stacji roboczej jest niedogodne lub niemożliwe.

Oprogramowanie AW RemoteAccess daje bezpieczny dostęp do badań pacjentów, które znajdują się na stacji roboczej AW, z odpowiedniego komputera PC lub laptopa z dostępem do Internetu. Oprogramowanie RemoteAccess, dostępne w dwóch konfiguracjach: Virtual AW i Remote Review, daje elastyczność pozwalającą poprawić wydajność i efektywność pracy.

advanced visualization remoteaccess.

Najważniejsze cechy

 • Możliwość sterowania stacją roboczą AW i wyświetlania z niej obrazów na dowolnym nadającym się komputerze PC lub laptopie.

 • Zdalny dostęp do wszelkich zainstalowanych aplikacji AW.

 • Możliwość równoczesnego dostępu do danych przez maksymalnie 31 użytkowników w konfiguracji Remote Review.

 • Bezpieczne logowanie z użyciem protokołu SSL i certyfikatów.

 • Uproszczony, intuicyjny interfejs użytkownika.

 • Dostęp do obrazów i ich wyświetlanie w konfiguracji systemu AW z 1 lub 2 monitorami. 

1. System AW z 4 GB pamięci RAM i przy łącznej liczbie obrazów z wszystkich badań otwieranych zdalnie nie przekraczającej 3000.

Funkcje

Virtual AW

 • Zdalna współpraca z osobą będącą przy stacji roboczej AW.

 • Dostosowywanie ustawień kompresji w celu optymalizacji wydajności przy korzystaniu z wolniejszych połączeń.

 • Dostęp do wszystkich danych i aplikacji w systemie AW.

 • Możliwość zastosowania trybu Do Not Disturb (Nie przeszkadzać) w systemie AW do blokowania zdalnych połączeń przez określony czas.

 • Możliwość odmówienia lub przyznania dostępu zdalnego we wszystkich sesjach wirtualnych AW przy korzystaniu z hosta AW.

Remote Review

 • Przeprowadzanie przeglądów MIP/MPR z udziałem maksymalnie 31 innych użytkowników.

 • Obsługa firmowego protokołu uwierzytelniania.2

 • Obsługa obrazów TK i MR.

 • Wybór układów ekranu według własnych preferencji roboczych.

 • Wybór z szerokiej gamy algorytmów MPR/uśredniania i reformatowania MIP .

 • Dostępność reformatowania w płaszczyźnie osiowej, strzałkowej i ukośnej.

 • Dostępność pojedynczych, podwójnych i potrójnych ukośnych reprezentacji graficznych.

 • Wykonywanie swobodnego obrotu ukośnego 3D.

 • Stosowanie szeregu narzędzi analizy, w tym pomiarów obszaru zainteresowania (ROI), odległości i kąta. Wybór zadanych parametrów poziomu/szerokości okna lub dostosowywanie według własnych preferencji.

 • Możliwość kopiowania obrazów do aplikacji systemu Microsoft Windows lub ich eksportowania w postaci plików JPEG lub PNG.

 • Drukowanie na drukarce lokalnej.

 • Możliwość wyboru częściowego, pełnego lub braku wyświetlania adnotacji za pomocą elementów sterowania wyświetlaniem.

 • Narzędzia testowe do dodawania adnotacji i pomiarów. 

1. System AW z 4 GB pamięci RAM i przy łącznej liczbie obrazów z wszystkich badań otwieranych zdalnie nieprzekraczającej 3000.
2. 
Wymaga oprogramowania AW VolumeShare i właściwej konfiguracji systemu AW do korzystania z obsługiwanego w placówce firmowego katalogu użytkownika.

Wymagania systemowe

 • System AW w wersji 4.2 lub nowszej z osprzętem xw8000, xw8200, xw8400 lub xw8600 i co najmniej 8 GB pamięci RAM lub osprzętem z800 i co najmniej 12 GB pamięci RAM

 • Maksymalna liczba obrazów we wszystkich zdalnych sesjach Remote Review: 3000

 • Maksymalna liczba pracujących równocześnie użytkowników:

  • Virtual AW: 1

  • Remote Review: 31

 • Wymagania sieciowe: przepustowość między klientem i serwerem co najmniej 1,5 Mb/s (T1) na klienta zopóźnieniem nieprzekraczającym 100 ms

 • Wymagania systemowe dotyczące klienta:

  • PC: procesor Pentium IV 1,5 GHz z 512 MB pamięci RAM lub lepszy

  • Mac: procesor 1,6 GHz z 512 MB pamięci RAM i systemem OSX 10.4, Java 1.4 lub w nowszej wersji

  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Netscape 4.7, Mozilla 1.7 lub nowsza 

1. System AW z 4 GB pamięci RAM i przy łącznej liczbie obrazów z wszystkich badań otwieranych zdalnie nieprzekraczającej 3000

Przeznaczenie

AW RemoteAccess jest pakietem oprogramowania pozwalającym radiologom, kardiologom, lekarzom kierującym i innym specjalistom na szybkie i łatwe wykonywanie na odległość wizualizacji objętości struktur trójwymiarowych na podstawie obrazów uzyskanych różnymi metodami, takimi jak TK, MRI, angiografii RTG i PET, przy użyciu standardowego sprzętu komputerowego i przeglądarki internetowej. Ponadto oprogramowanie umożliwia użytkownikowi zdalny dostęp do systemu Advantage Workstation i wszystkich funkcji dostępnych na nim poprzez sieć i przeglądarkę internetową.

Czytelność obrazów na klienckim komputerze PC lub laptopie zależy od rodzaju monitora, dostępnej przepustowości sieci oraz opóźnienia.

Do pobrania


Powiązane materiały

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania