Informacje ogólne

System AW Server zwiększa szybkość, wydajność i elastyczność diagnostyczną przebiegu pracy. Jego pakiet aplikacji zwiększa pewność diagnostyczną przy analizie i ocenie różnorodnych badań — od angiografii po RTG. Dzięki prostym w obsłudze, intuicyjnym interfejsom i elastyczności raportowania AW Server usprawnia przebieg pracy i poprawia wydajność pracy całego zakładu. Dzisiejsze rozwiązania dla przedsiębiorstw nie mogą obejmować samego produktu. Muszą stanowić całość i doskonale integrować się z całym środowiskiem.

Doświadczony, fachowy zespół firmy GE Healthcare ds. instalacji systemu AW rozumie specyficzne potrzeby zarządzania danymi obrazowymi. We współpracy z informatykami klienta zapewnia płynną integrację systemu AW Server ze środowiskiem szpitala oraz jego jak najszybsze i najsprawniejsze udostępnienie.

Najważniejsze cechy

 • Pełna ocena środowiska klienta w celu ustalenia wymagań sprzętowych i programowych.

 • Dedykowany kierownik projektu, stanowiący pojedynczy punkt kontaktu z klientem.

 • Specjalista ds. sieci, oddelegowany na potrzeby projektu integracji.

 • Szkolenia, w tym w systemie E-learning oraz w ramach specjalnych programów edukacyjnych

Funkcje

Opis systemu AW Server

System AW Server stanowi portal do pakietu solidnych, łatwych w obsłudze aplikacji klinicznych, które usprawniają przetwarzanie obrazów i pozwalają uzyskać synergiczne korzyści z różnych metod obrazowania: TK, MR, PET, SPECT i obrazowanie interwencyjne. System AW Server przekształca praktycznie każdy komputer PC, laptop lub komputer stacjonarny PACS w stację roboczą przetwarzania 2D, 3D i 4D. System ten umożliwia zdalne przeglądanie i udostępnianie obrazów w czasie rzeczywistym na potrzeby współpracy z internistami oraz lekarzami kierującymi na badanie.

System AW Server usprawnia przebieg pracy klinicznej, redukując zbędne i powtarzalne zadania i w ten sposób zwiększając wydajność pracy oddziału.

Instalacja jest podzielona na trzy główne etapy:

 • Czynności przedinstalacyjne

  • Ukierunkowane planowanie gotowości placówki.

  • Wstępne omówienie zaangażowania w projekt działu informatycznego klienta celem uniknięcia przyszłych trudności. Informowanie na bieżąco działu informatycznego klienta o harmonogramie dostaw sprzętu i instalacji.

  • Ewentualna wizyta w placówce specjalisty firmy GE ds. sieci w celu przetestowania sieci.1

  • Wyznaczenie przez firmę GE jednej osoby kontaktowej celem ułatwienia komunikacji w trakcie całego projektu.

 • Instalacja

  • Koordynacja przez GE instalacji sprzętu.

  • Koordynacja przez GE konfiguracji oprogramowania i sieci.

  • Nadzorowanie zarządzania zmianami przez doświadczonych informatyków firmy GE celem uniknięcia konieczności
   realizacji kolejnego projektu przez dział informatyczny klienta.

  • Instalacja tylu komputerów klienckich mających dostęp do aplikacji zainstalowanych na serwerze, ilu życzy sobie klient.

  • Przetestowanie przez GE gotowej instalacji celem potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań i działania systemu
   zgodnie ze specyfikacją.

 • Szkolenie

  • Przeszkolenie przez GE personelu klienta w zakresie obsługi i aplikacji systemu AW Server, aby mógł optymalnie
   wykorzystywać jego możliwości.

  • Stosowanie systemów E-learning i Distributed Teaching w celu usprawnienia procesu edukacji.


  1. Na potrzeby obsługi sieci lokalnej niezbędne mogą być pewne dodatkowe pozycje katalogowe. Za wszelkie zmiany sprzętu zalecane przez zespół ds. sieci odpowiada klient.

Wymagania względem placówki

Na etapie czynności przedinstalacyjnych firma GE spotyka się z klientem i personelem jego działu informatycznego w celu ustalenia wymagań w zakresie podstawowej infrastruktury, sieci, komputerów i zabezpieczeń. Na żądanie dostępna jest „lista kontrolna wymagań względem placówki”.


Powiązane materiały

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania