Informacje ogólne

System RIS/PACS stanowi integralny element przebiegu pracy. Jego specjalistyczne narzędzia dają dostęp do pełnej gamy badań wygenerowanych przez aparaty do obrazowania dostępne na oddziale. Dzięki tworzeniu list roboczych w czasie rzeczywistym, które ułatwiają równoważenie obciążenia przypadkami oraz sygnalizacji stanu badania w czasie rzeczywistym w celu nadania pierwszeństwa przypadkom nagłym, system PACS usprawnia przebieg pracy i zwiększa jej wydajność.

Gdy radiolodzy potrzebują czegoś więcej niż przegląd obrazów 2D w przypadku złożonych badań wykonywanych różnymi metodami, zintegrowany przebieg pracy może zoptymalizować wydajność pracy, a przy tym daje lepsze doświadczenia lekarzom. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z prostym przeglądaniem MIP/MPR, czy bardziej zaawansowanymi narzędziami wizualizacyjnymi 3D, prostota z punktu widzenia użytkownika sprzyja poprawie efektywności.

Integracja systemu AW Server z systemem PACS pozwala uruchamiać aplikacje zaawansowanej wizualizacji bezpośrednio z systemu RIS/PACS. Duża liczba i rozmaitość aplikacji AW pozwala uzyskiwać dokładniejsze, szczegółowe informacje dla wszystkich metod badania i miejsc opieki. Dzięki takim narzędziom można na czas przekazywać współpracownikom i lekarzom kierującym na konsultacje odpowiednie informacje, które pomagają uzyskać pozytywne efekty u pacjentów. Integracja systemu AW Server z systemem PACS sprawia, że jeden komputer stacjonarny może spełnić wszystkie potrzeby w zakresie odczytu badań.  

Najważniejsze cechy

 • Większe możliwości przebiegu pracy kierowanego systemem RIS lub PACS przez zapewnienie dostępu do pakietu aplikacji systemu AW bezpośrednio z tego samego komputera stacjonarnego.

 • Ograniczenie złożoności informatycznej poprzez możliwość automatycznego przesyłania ukończonych badań AW do systemu PACS.

 • Ułatwienie włączania zaawansowanych funkcji wizualizacji i analizy 3D do rutynowych przeglądów, ze zintegrowanym logowaniem pomiędzy systemem AW Server i systemem PACS.

Funkcje

Zalety integracji z systemem PACS:

 • Możliwość uruchamiania aplikacji systemu AW Server z poziomu listy roboczej systemu PACS.

 • Automatyczny zapis sesji przetwarzania AW w bazie danych systemu PACS po zakończeniu sesji.

 • Obsługa dedykowanych monitorów (tylko system Centricity; w przypadku systemu PACS innej firmy sprawdź u swojego dostawcy).

 • Przebieg pracy z zapisem cienkich warstw.

 • Możliwość obsługi wielu sesji.

 • Dostęp z autonomicznego komputera PC.

 • Bezproblemowe logowanie SSO.

W przypadku placówek stosujących system PACS do obsługi głównej listy roboczej integracja pozwala uruchamiać aplikacje systemu AW Server z poziomu interfejsu użytkownika systemu PACS. Wyniki zapisane w trakcie sesji przetwarzania obrazów w systemie AW są automatycznie przesyłane do systemu PACS po jej zakończeniu. 

W przypadku placówek stosujących system RIS do obsługi głównej listy roboczej opcja integracji wiersza polecenia systemu PACS umożliwia integrację systemów RIS i PACS z systemem AW Server. Aplikacje systemu AW można wówczas uruchamiać z systemu RIS lub PACS.  Wyniki zapisane w trakcie sesji przetwarzania obrazów w systemie AW są automatycznie przesyłane do systemu PACS po jej zakończeniu.

Można wybrać jeden z dwóch sposobów integracji systemu RIS/PACS z systemem AW Server:

 • Interfejs podstawowy (standardowy):

  • Pozwala uruchamiać system AW Server z systemu PACS lub RIS.

  • Umożliwia bezproblemowe logowanie.

  • Umożliwia synchronizację kontekstu przy uruchamianiu badania.

  • Automatycznie przesyła ukończone badania AW do systemu PACS.

 • Interfejs pełny (hybrydowy):1

  • Pozwala uruchamiać aplikacje 3D bezpośrednio z listy roboczej systemu PACS.

  • Umożliwia integrację systemów PACS i AW Server z współdzieleniem kontekstu i dwiema bazami danych obrazów.

  • Umożliwia bezproblemowe logowanie.2,3

  • Automatycznie przesyła obrazy do systemu PACS.

  • Przechowuje cienkie warstwy w systemie AW Server, a grube warstwy w systemie PACS.

1. Wymaga integracji hybrydowej systemu PACS z systemem AW Server. Sprawdź dostępność obsługi interfejsu API integracji hybrydowej u dostawcy systemu PACS. Dostępny w określonej wersji systemu GE Centricity PACS. Niedostępny w systemach PACS-W i RIS-IC.
2. Badanie otwarte w systemie PACS ustawia kontekst dla badania wyświetlanego w systemie AW.
3. Badanie otwarte w systemie PACS ustawia kontekst dla badania wyświetlanego w systemie AW.

Opinie

Jednolite środowisko przebiegu pracy
Autor: Laurent Stefani, dyrektor generalny ds. marketingu, Dexus & Paul Edwards, dyrektor ds. produktów na obszar EMEA, Dexus

Pojedyncze rozwiązanie, które usprawnia przetwarzanie obrazów. Prosiliście o to, a my to zrealizowaliśmy. Firma GE Healthcare wprowadza Dexus* — środowisko przebiegu pracy, które optymalizuje proces odczytu badań i wydajność pracy od akwizycji obrazów do raportowania wyników. Bazujące na zaufanych platformach AW i Centricity* firmy GE oprogramowanie Dexus łączy ze sobą urządzenia obrazujące, aplikacje kliniczne i systemy informatyczne, dając dostęp do zaawansowanych narzędzi wizualizacyjnych dla różnych metod badań i w różnych miejscach opieki nad pacjentem: w szpitalnych oddziałach ratunkowych, klinice czy gabinecie lekarskim.

“Dexus stanowi dla naszej placówki idealne środowisko do pracy, ułatwiając współpracę w zespole, a równocześnie dając dostęp do danych ze stacji roboczej, systemu PACS lub z domu”
dr Richard A. Kane

Pobierz opinię

Integracja i informacja filarem radiologii
Autor: dr William P. Shuman, FACR, dyrektor oddziału radiologii, University of Washington Medical Center

Rewolucja cyfrowa rozpoczęła się w radiologii ponad 20 lat temu. Obecnie w większości szpitali radiolodzy stawiają rozpoznania praktycznie w środowisku całkowicie cyfrowym. Alternatywne miejsca opieki — kliniki i gabinety lekarskie — szybko podążają w tym samym kierunku albo już tam są. Jednakże ponieważ obrazowanie i technologie informatyczne rozwijały się w ostatnich dwudziestu latach w różnym tempie, oddziały radiologii stały się środowiskami wielosystemowymi. W efekcie radiolodzy przy stawianiu i raportowaniu rozpoznań korzystają z różnorodnych systemów, z których znaczna część pochodzi od różnych producentów. Są to między innymi systemy PACS, RIS, HIS, rozpoznawania mowy i zaawansowanego przetwarzania obrazów.

“Trzeba pamiętać, że jako radiolodzy dokonujemy integracji informacji, a im bardziej narzędzia nam w tym pomagają, tym jesteśmy sprawniejsi w rozpoznaniach i konsultacjach”
dr William P. Shuman

Pobierz opinię


Powiązane materiały

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania