Informacje ogólne

Dzisiejsze technologie obrazowania diagnostycznego dostarczają niesamowitej ilości informacji, wieloma różnymi metodami. Jednakże ich analiza, zestawianie najistotniejszych z nich i raportowanie wyników może stanowić wąskie gardło w przebiegu pracy, powodując wzrost kosztów operacyjnych, a potencjalnie nawet osłabiając pewność diagnostyczną. AW VolumeShare 5 to inteligentne rozwiązanie na trudności w przebiegu pracy.

AW VolumeShare 5 jest stacją roboczą przeglądu, porównywania i przetwarzania obrazów uzyskanych różnymi metodami, której główne zalety to prostota i wydajność. Zastosowano w niej technologię 64-bitową, która umożliwia przetwarzanie nawet 5000 obrazów w pojedynczym zestawie danych.  Dzięki znacznemu ulepszeniu procesów w przebiegu pracy oraz funkcjom klinicznym podnoszącym wydajność AW VolumeShare 5 może wynieść praktykę kliniczną na całkowicie nowy poziom.

Najważniejsze cechy

 • Narzędzie Postfetch pozwalające wydobywać badania historyczne na potrzeby porównań.

 • Funkcja Preference Sharing umożliwiająca wymianę ustawień i protokołów między użytkownikami.

 • Funkcja Key Images pozwalająca oznaczać obrazy i tworzyć kluczowe obiekty.

 • Śledzenie, jak często i przez kogo licencje są używane. Możliwość zdalnej instalacji i aktualizacji oprogramowania. 

Funkcje

 • Obsługa przesyłania przez sieć, wymiany multimediów i drukowania za pomocą prostej operacji „przeciągnij i upuść”.

 • Wielozadaniowość.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez obsługę Enterprise Authentication z Microsoft Active Directory* (2000, 2003) i Novell* eDirectory (wersja 8.7.3).

 • Lista pacjentów umożliwiająca zarządzanie obrazami z lokalnej stacji roboczej lub systemów zdalnych.

 • Funkcja Postfetch optymalizująca przebieg odczytu badań przez automatyczne zbieranie wcześniejszych badań pacjenta według zadanych kryteriów.

 • Łączność z systemem RIS.

 • Obsługa obrazów kluczowych.

 • Funkcja End Review automatyzująca rutynowe zadania drukowania i przesyłania przez sieć jednym kliknięciem.

 • Funkcja Search Advantage umożliwiająca szybkie i łatwe wyszukiwanie historii badań pacjentów w systemie PACS lub innym dowolnym urządzeniu zgodnym ze standardem DICOM.

 • Funkcja listy pacjentów Enhanced Quick Filters umożliwiająca filtrowanie badań według metod obrazowania, daty, stanu funkcji End Review lub opisu badania.

 • Narzędzie tworzenia nośników CD/DVD/USB w standardzie DICOM.

 • Wydajny system zarządzania bazą danych.

 • Przeglądarka 2D Viewer do wyświetlania obrazów oraz manipulowania nimi, dodawania adnotacji i przeglądu. Funkcja Integrated Filmer o zwiększonej elastyczności na potrzeby wykonywania wszystkich zadań drukowania i eksportu danych.

 • Dostęp do szerokiej gamy aplikacji zwiększających elastyczność diagnostyczną. 

Standardy przemysłowe

Stacja robocza AW VolumeShare 5 jest zgodna z wieloma różnorodnymi standardami przemysłowymi, co ułatwia wprowadzanie nowych funkcji i ulepszeń w zakresie wydajności w miarę rozwoju branży informatycznej i obrazowania medycznego.

Standardy branży informatycznej dotyczące produktów klasy stacji roboczej

 • Novell Suse Enterprise Linux 11

 • POSIX (1003.1, 1003.2, 1003.4)

 • ANSI C / ANSI Draft Standard C++ / JAVA 

Zgodność ze standardami DICOM

 • DICOM 3.0 Storage Service Class dla badań RT, TK, MR, CR, RTG (angiografia, rentgenografia i fluoroskopia), rentgenografii cyfrowej (DX), MG, NM, PET, USG, Secondary Capture, Secondary Capture Color DICOM Image Objects (Service Class User (SCU) do wysyłania obrazów oraz Service Class Provider (SCP) do odbioru obrazów)

 • DICOM 3.0 Query/Retrieve Service Class (SCU i SCP) DICOM 3.0 Storage Commitment Service Class (SCU)

 • DICOM Print (w kolorze i czarno-białe)

 • DICOM Media Interchange (CD-R, DVD+R(W)) 

Protokoły drukowania

 • DICOM Print (w kolorze i czarno-białe) oraz Adobe Postscript (w kolorze i czarno-białe) dla obsługiwanych drukarek

Normy bezpieczeństwa

 • Bezpieczeństwo: UL1950, CSA 950, TUV EN 60950

 • IEC 601-1-2, wydanie 2

Przeznaczenie

AW VolumeShare 5 to konsola lekarska umożliwiająca dostęp do zaawansowanych aplikacji postprocessingowych.

Konsola pozwala na przesyłanie przez sieć, wybór, przetwarzanie i drukowanie obrazów DICOM uzyskanych różnymi metodami obrazowania.

Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnostyki za pomocą obrazów mammograficznych. Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnostyki za pomocą obrazów o kompresji stratnej. W przypadku innych obrazów odpowiednio przeszkoleni lekarze mogą je wykorzystywać do diagnostyki po upewnieniu się, że jakość monitora, warunki oświetlenia i współczynniki kompresji obrazów są zgodne z wymogami danej aplikacji klinicznej.


Do pobrania


Powiązane materiały

Więcej aplikacji do obrazowania według dziedzin klinicznych

Więcej aplikacji do obrazowania według metody badania