advanced visualization radiotherapy imaging software.

Zaawansowana wizualizacja badań radioterapeutycznych

Precyzyjniejsze przeprowadzanie radioterapii.

Każda diagnostyczna metoda obrazowania pozwala dostrzec specyficzne zmiany anatomiczne lub fizjologiczne. Precyzyjne przeprowadzanie radioterapii jest koniecznym warunkiem skutecznego leczenia pacjenta. Stację roboczą AW wyposażono w programy, w których łączy się różne metody badania, dzięki czemu uzyskuje się informacje, które mogą być pomocne w planowaniu leczenia.