Advanced Visualization Oncology Imaging Icon

Zaawansowana wizualizacja w onkologii

Uproszczony odczyt, prostsze badania.

Rak może mieć wiele postaci i właśnie ta nieprzewidywalność powoduje, że kompilowanie informacji i rozpisywanie najlepszej terapii to wyzwanie. Stacja robocza AW jest wyposażona we wszechstronne, zwiększające efektywność narzędzia w celu uproszczenia rutynowej diagnostyki onkologicznej, leczenia i badań kontrolnych oraz aby pomóc w prowadzeniu w efektywniejszy sposób zaawansowanych badań onkologicznych i klinicznych.