Wzajemna kompatybilność

Wzajemna kompatybilność oznacza możliwość wymiany informacji między urządzeniami medycznymi a systemami informacji.Jest to kluczowe zadanie w ramach realizacji celów firmy GE w zakresie ochrony zdrowia obejmujących obniżanie kosztów, zwiększanie dostępu i poprawę jakości.

Firma GE Healthcare to uznany lider w zakresie zapewniania wzajemnie kompatybilnych, niezastrzeżonych, opartych na standardach rozwiązań w dziedzinie obrazowania diagnostycznego, PACS i systemów informacji klinicznej.

Wzajemna kompatybilność jest istotnym elementem projektów w dziedzinie ochrony zdrowia prowadzonych na całym świecie, a firma GE jest dumna z tego, że aktywnie uczestniczy w tych działaniach.

GE Healthcare Interoperability

W tym dziale znajdują się informacje o zgodności produktów firmy GE z głównymi standardami i programami w zakresie wzajemnej kompatybilności. Aby uzyskać więcej informacji o obecnych działaniach firmy GE Healthcare w zakresie wzajemnej kompatybilności, prosimy o kontakt z nami.


Powiązane materiały

Zgodność ze standardem DICOM

DICOM logo.Obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie (DICOM**) to międzynarodowy standard wymiany obrazów medycznych i powiązanych danych. Jest on stosowany w praktycznie każdej dziedzinie medycyny, w której na dużą skalę stosuje się obrazowanie, począwszy od radiologii i kardiologii, poprzez radiologię onkologiczną, aż po patologię i inne dziedziny.

Zapoznaj się z oświadczeniami o zgodności ze standardem DICOM produktów firmy GE Healthcare w dziedzinie obrazowania.

Dowiedz się więcej o standardzie DICOM.

Integracja z wytycznymi IHE

Integrowanie rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia IHE** (Integrating the Healthcare Enterprise) to inicjatywa, w ramach której podmioty z sektora publicznego i prywatnego z całego świata współpracują na rzecz promowania opartej na standardach, wzajemnej kompatybilności w opiece zdrowotnej. Profile IHE określają wyspecjalizowane rozwiązania dla podstawowych rodzajów wymiany informacji; spotkania IHE Connectathon umożliwiają przetestowanie wzajemnej kompatybilności rozwiązań stosowanych przez różnych dostawców.

Zapoznaj się z oświadczeniami o zgodności z wytycznymi IHE produktów firmy GE Healthcare w dziedzinie obrazowania.

Więcej informacji na stronie IHE International.

Normy HL7

Organizacja Health Level Seven International** określa normy w zakresie wzajemnej kompatybilności w dziedzinie danych klinicznych i administracyjnych w opiece zdrowotnej. Normy opracowywane przez tę organizację pozwalają usprawnić zapewnianie opieki, zoptymalizować przebieg pracy, ograniczyć niejasności i przyśpieszyć wymianę wiedzy. Normy HL7 to m.in.: Version 2 (HL7v2), Version 3 (HL7v3), Clinical Document Architecture (CDA, struktura dokumentacji klinicznej), i Clinical Context Management (CCOW, zarządzanie kontekstem klinicznym).

Zapoznaj się z oświadczeniami o zgodności z normami HL7 produktów firmy GE Healthcare w dziedzinie obrazowania.

Więcej informacji na stronie HL7.