Wzajemna kompatybilność: DICOM

Oświadczenia o zgodności ze standardem DICOM zawierają opis możliwości produktów w zakresie wymiany informacji za pośrednictwem międzynarodowego standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).
Nasi klienci, integratorzy systemów i dostawcy systemów uzupełniających mogą wykorzystać tę dokumentację w celu zapoznania się ze szczegółowymi danymi na temat zgodności produktów ze standardem DICOM w zakresie usług sieciowych, wymiany multimediów i obiektów informacji.