Chirurgia a standard DICOM

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych produktów z dziedziny chirurgii, aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).

OEC general surgery doctor patient