Diagnostyczne badania EKG

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych produktów do badań EKG, aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).

Diagnositc ECG MAC 5500: doctor with tablet.

Oświadczenia o zgodności