Medycyna nuklearna a standard DICOM

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych produktów z dziedziny medycyny nuklearnej, aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).

Hawkeye4 with doctor and clinician.

Oświadczenia o zgodności

Discovery Hybrid NM CT

Discovery NM

Infinia

Ventri

GENIE Processing & Review — przetwarzanie i przegląd

GENIE — produkty powiązane z procesem akwizycji

 • Millennium MPR
 • Millennium MPS
 • Millennium MG
 • Millennium MC
 • Optima NX
 • A400
 • AC400
 • XC
 • XR
 • MAGICAM
 • MyoSight

W przypadku produktów wymienionych powyżej, należy znaleźć odpowiedni dokument: