Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) a standard DICOM

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych produktów do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).

Discovery MR 750 product.

Oświadczenia o zgodności


Brivo Product Line

Optima Product Line

Discovery Product Line

Signa Product Line

Signa Contour/Profile

Signa Contour

Signa Horizon

Signa Horizon LXSigna Horizon Lx - DICOM Conformance Statement Addendum

Signa OpenSpeed

Signa Ovation

Signa Profile

Vectra