Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) a standard DICOM

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych produktów z dziedziny pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).

physician with computer.

Oświadczenia o zgodności