RTG i mammografia a standard DICOM

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych produktów w dziedzinie RTG, aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).

Equipment Innova 2121IQ monitors.


Oświadczenia o zgodności

CARDIAC / VASCULAR


DiscoveryTM IGS

  • DiscoveryTM IGS: Direction # 54533599-1-8EN Rev. 2

 

DLX

Innova

OEC

RAD / R & F


XR/d, XQ/i, and Definium

DRS, DSX, DRE, DRI

Precision