Workstations DICOM

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych stacji roboczych, aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).


Oświadczenia o zgodności

Advantage Workstation

Aplikacje do stacji Advantage Workstation

Stacje Cardiac Review

Centricity Radiology

Dodatki do RA600

GSI Viewer

Applicare Radworks

Poniższe dokumenty to oświadczenia zgodności ze standardem DICOM produktów RadWorks firmy Applicare Medical Imaging B.V, obecnie spółki zależnej w całości od firmy GE Medical Systems.