Systemy informacji sercowo-naczyniowej a standard DICOM

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych produktów z dziedziny systemów informacji sercowo-naczyniowej, aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).

GE Healthcare Interoperability

Oświadczenia o zgodności

Serwery Centricity

Systemy kardiologiczne PACS