Systemy radiologiczne PACS i RIS a standard DICOM

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych produktów z dziedziny systemów radiologicznych PACS i RIS, aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).

Oświadczenia o zgodności

Centricity* PACS

Centricity PACS-IW

Centricity PACS Reach

Modality Worklist Providers

ConnectR

Centricity Enterprise Archive