Tomografia komputerowa (TK) a standard DICOM

Udostępniamy niniejsze oświadczenia dotyczące naszych produktów z dziedziny tomografii komputerowej (TK), aby nasi klienci mogli ocenić ich możliwości w odniesieniu do standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).

Brightspeed clinician and young girl.

Oświadczenia o zgodności

Advantage Sim

Advantage 4D

BrightSpeed

Brivo

CT/e

CT/i

Discovery

HiSpeed

 

 

LightSpeed

Optima

ProSpeed

Synergy