Wzajemna kompatybilność: HL7

Oświadczenia o zgodności z normą HL7 Clinical Context Management (CCOW, zarządzanie kontekstem klinicznym) zawierają opisy możliwości produktów w zakresie synchronizowania danych wyświetlanych za pomocą ich interfejsów użytkownika.
Funkcja ta, nazywana również „integracją pulpitu” powoduje, że po wybraniu przez użytkownika pacjenta w jednej aplikacji wszystkie pozostałe aplikacje automatycznie wyświetlają dane na temat tego samego pacjenta. Nasi klienci, integratorzy systemów i dostawcy systemów uzupełniających mogą zapoznać się z tymi nieoficjalnymi dokumentami, aby poznać możliwości produktów w zakresie zarządzania informacjami kontekstowymi.


Powiązane materiały

Więcej informacji

Prosimy o kontakt, jeśli nie można znaleźć odpowiedniego oświadczenia o zgodności.

Więcej informacji o organizacji Health Level Seven można znaleźć na stronie HL7 International.